Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Obserwacja – opieka o wysokiej wartości lub luka w kosztach ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W rezultacie pojawiły się dwa odrębne modele opieki szpitalnej pod nazwą opieki obserwacyjnej: protekcjonalna opieka w jednostkach obserwacyjnych i opieka w jednostkach szpitalnych zapowiadanych jako obserwacja. Kiedy obserwacja jest używana jako status rozliczeniowy w obszarach szpitalnych bez zmian w świadczeniu opieki, jest to w dużej mierze działanie polegające na przesunięciu kosztów – odciążenie szpitala ryzykiem negatywnych działań ze strony RAC, ale zwiększenie obciążenia finansowego pacjenta. Chociaż taka polityka płatności mogłaby wywierać presję na szpitale, aby poprawiły efektywność poprzez przeprojektowanie świadczenia opieki szpitalnej poprzez przyjęcie protokołów opieki obserwacyjnej i wzorców kadrowych, nie ma dowodów na taką zmianę do tej pory, a liczba obserwacji pozostaje dłużej niż 48 godzin rośnie . Rachunek za obserwację naraża pacjentów na zwiększony podział kosztów na kilka sposobów. Po pierwsze, ponieważ obserwacja jest traktowana jako usługa ambulatoryjna, pacjenci Medicare są odpowiedzialni za 20% współubezpieczenia części B za każde indywidualne obciążenie. Po drugie, podczas wizyt obserwacyjnych, Medicare nie obejmuje niektórych usług, takich jak leki przyjmowane przez pacjentów ze szpitala, ale które są uznawane za kwalifikujące się do samodzielnego podawania (np. Doustne leki przeciwnadciśnieniowe). Po trzecie, czas spędzony na obserwacji nie kwalifikuje się do 3-dniowej hospitalizacji potrzebnej do wyzwolenia korzyści Medicare ze świadczeń pielęgniarskich.
Zrozumiałe jest, że pacjenci byli zaskoczeni, gdy otrzymali rachunek za obserwację tego, co było postrzegane jako pobyt w szpitalu, szczególnie, gdy koszty poza zakładem przekraczają odliczenie od hospitalizacji Medicare. Pacjenci najbardziej narażeni na takie wydatki to osoby często hospitalizowane, ponieważ beneficjenci Medicare nie muszą ponosić kosztów uzyskania części A ponownie przez 60 dni po zwolnieniu z hospitalizacji w szpitalu lub za pobytem wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego. Chociaż jakakolwiek opłata za pobyt obserwacyjny nie może przekroczyć kosztów leczenia szpitalnego, nie ma limitu na całkowite wydatki pacjenta na taki pobyt.
Opłaty za opiekę medyczną i płatności za 3-dniową hospitalizację z powodu omdlenia – pobyt w szpitalu i pobyt obserwacyjny. W tabeli wymieniono opłaty za hipotetyczną 3-dniową hospitalizację pacjenta z omdleniem, który powoduje istotne klinicznie problemy z funkcjonowaniem. Porównujemy hospitalizację jako pobyt hospitalizacyjny z tą samą hospitalizacją, którą rozliczamy jako pobyt obserwacyjny pod względem kosztów pacjenta, rachunku CMS i przychodów dostawcy. Zasadniczo, koszty out-of-pocket są najwyższe, gdy nie zastosowano jednostki obserwacyjnej. Opieka w dedykowanej jednostce kosztuje mniej, ponieważ wynika z zależnych od czasu protokołów, które zmniejszają nieuzasadnione różnice w diagnozie i leczeniu, co skutkuje szybszym ukończeniem usług diagnostycznych i średnią długością pobytu wynoszącą około 15 godzin.
Oburzenie związane ze stosowaniem statusu obserwacji doprowadziło do proponowanych reform, które zagrażają korzystaniu z opieki obserwacyjnej. Na przykład w 2011 r. Wytoczono pozew zbiorowy przeciwko CMS, twierdząc, że służby obserwacyjne naruszają ustawodawstwo Medicare i klauzulę dotyczącą prawidłowego procesu zawartą w piątej poprawce, niezależnie od ustawienia. Niedawno opublikowana zasada dotycząca płatności w ramach programu Medicare za 2014 r. Zawiera zmodyfikowaną definicję statusu szpitalnego; aby kwalifikować się jako hospitalizowani, pacjenci musieliby otrzymywać tylko medycznie niezbędne usługi zlecone przez lekarza, a ich hospitalizacja musiała trwać przez dwie noce
[więcej w: czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa, soda a rak, dexadent ]

Tags: , ,

No Responses to “Obserwacja – opieka o wysokiej wartości lub luka w kosztach ad”

  1. Snake Eyes Says:

    Sporo ciekawych informacji

  2. Olaf Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: szkolenia dla lekarzy[…]

  3. Turnip King Says:

    Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

Powiązane tematy z artykułem: czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa dexadent soda a rak