Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Immunoterapia oparta na rytuksymabie ma lepsze wyniki u pacjentów z chłoniakiem grudkowym. Obinutuzumab jest glikokrynnym przeciwciałem monoklonalnym typu II anty-CD20. Porównano chemioterapię opartą na rytuksymabie z chemioterapią opartą na obinutuzumabie u pacjentów z wcześniej nieleczonym zaawansowanym chłoniakiem grudkowym. Metody
Losowo przydzieliliśmy pacjentów do poddania się leczeniu indukcyjnemu chemioterapii opartej na obinutuzumabie lub chemioterapii opartej na rytuksymabie. Pacjenci z odpowiedzią otrzymywali leczenie podtrzymujące przez okres do 2 lat z tym samym przeciwciałem, które otrzymali podczas indukcji. Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od progresji, oceniane przez badacza.
Wyniki
Łącznie 1202 pacjentów z chłoniakiem grudkowym poddano randomizacji (601 pacjentów w każdej grupie). Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 34,5 miesiąca (zakres od 0 do 54,5), planowana tymczasowa analiza wykazała, że chemioterapia z zastosowaniem obinutuzumabu powodowała znacznie mniejsze ryzyko progresji, nawrotu lub śmierci niż chemioterapia oparta na rytuksymabie (szacowana 3-letnia). stopa przeżycia wolnego od progresji, 80,0% w porównaniu z 73,3%, współczynnik ryzyka progresji, nawrotu lub śmierci, 0,66, 95% przedział ufności [CI], 0,51 do 0,85, P = 0,001). Podobne wyniki zaobserwowano w odniesieniu do niezależnego przeżycia wolnego od progresji i innych końcowych punktów czasowych do zdarzenia. Wskaźniki odpowiedzi były podobne w obu grupach (88,5% w grupie obinutuzumabu i 86,9% w grupie rytuksymabu). Zdarzenia niepożądane w stopniu od 3 do 5 występowały częściej w grupie obinutuzumabu niż w grupie rytuksymabu (74,6% w porównaniu z 67,8%), podobnie jak ciężkie zdarzenia niepożądane (46,1% w porównaniu z 39,9%). Częstość zdarzeń niepożądanych powodujących zgon była podobna w obu grupach (4,0% w grupie obinutuzumabu i 3,4% w grupie rytuksymabu). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były zdarzenia związane z infuzją, które badacze uważali za w dużej mierze spowodowane obinutuzumabem u 353 z 595 pacjentów (59,3%, 95% CI, 55,3 do 63,2) oraz z rytuksymabem u 292 z 597 pacjentów (48,9% ; 95% CI, 44,9 do 52,9; P <0,001). Nudności i neutropenia były powszechne. Ogółem 35 pacjentów (5,8%) w grupie obinutuzumabu i 46 (7,7%) w grupie rituksymabu zmarło.
Wnioski
Immunochemioterapia oparta na immunoglobuliny obojętnej i terapia podtrzymująca powodowały dłuższy czas przeżycia bez progresji niż leczenie oparte na rytuksymabie. Częste działania niepożądane występowały częściej w chemioterapii opartej na obinutuzumabzie. (Finansowane przez F. Hoffmann-La Roche, numer GALLIUM ClinicalTrials.gov, NCT01332968.)
Wprowadzenie
SZYBKIE PODEJŚCIE
Obinutuzumab do leczenia chłoniaka grudkowego
01:57
Kombinacja przeciwciała monoklonalnego anty-CD20 rytuksymab z chemioterapią znacznie poprawiła wyniki u pacjentów z nowo zdiagnozowanym chłoniakiem grudkowym.1-4 Stosowanie leczenia podtrzymującego rytuksymabem po indukcji wiąże się z medianą przeżycia wolnego od progresji wynoszącą od 6 do 8 lat i szacowany ogólny wskaźnik przeżycia 87,4% po 6 latach.5 U większości pacjentów wystąpi nawrót, a wczesna progresja po leczeniu pierwszego rzutu wiąże się z krótszym przeżyciem.6
Obinutuzumab (Gazyva [znany jako Gazyvaro w Europie], F. Hoffmann-La Roche) to glikokonodyfikowane przeciwciało monoklonalne typu II anty-CD20, które ma niższą zależną od dopełniacza cytotoksyczność niż rytuksymab, ale większą zależną od przeciwciał cytotoksyczność komórkową i fagocytozę i większą bezpośrednią B Efekty zabijania komórek .7,8 Działanie przeciwnowotworowe obinutuzumabu w połączeniu z chemioterapią obserwowano u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną, 9 u pacjentów z wcześniej leczonym chłoniakiem niezapalnym i agresywnym, 10,11 oraz u pacjentów opornych na rytuksymab. chłoniak nieziarnisty12
W badaniu GALLIUM porównaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo indukcji z obinutuzumabem w porównaniu z rytuksymabem, każdy połączony z chemioterapią, po którym następowała terapia podtrzymująca tym samym przeciwciałem monoklonalnym u pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem nieziarniczym o niezmiennym chłoniaku (chłoniak grudkowy lub chłoniak strefy marginalnej)
[przypisy: funnyguilds, czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa, praca chałupnicza olx ]

Tags: , ,

No Responses to “Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu”

  1. New Cycle Says:

    W efekcie okazało się, że to rzadki, złośliwy nowotwór

  2. Swerve Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kosmetyki naturalne SKLEP[…]

  3. 3D Waffle Says:

    Ból brzucha w prawym podbrzuszu może oznaczać torbiel jajnika

Powiązane tematy z artykułem: czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa funnyguilds praca chałupnicza olx