Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Zdarzenia niepożądane w stopniu 3, 4 i 5 wskazują odpowiednio ciężkie, zagrażające życiu i śmiertelne zdarzenia niepożądane. Poważne działania niepożądane obejmują zdarzenia lub zdarzenia śmiertelne lub zagrażające życiu, które powodują (lub przedłużają) hospitalizację pacjenta lub znaczną niepełnosprawność lub niezdolność do pracy. Niezależnie od klasyfikacji (dotkliwości) niektóre zdarzenia niepożądane mogą również spełniać kryteria poważnego zdarzenia niepożądanego. Zdarzenie związane z infuzją zostało uznane za niekorzystne zdarzenie o szczególnym znaczeniu i zostało zdefiniowane jako jakiekolwiek niepożądane zdarzenie pojawiające się podczas infuzji lub w ciągu 24 godzin po infuzji jakiegokolwiek próbnego leczenia, które zostało ocenione przez badacza jako związane z podawaniem leku ( albo przeciwciało albo chemioterapia). Zdarzenia związane z infuzją obejmowały różne preferowane terminy w Słowniku medycznym dla działań regulacyjnych, wersja 18.1, takie jak reakcja związana z infuzją, ból głowy, niedociśnienie i inne. Inne zdefiniowane wcześniej kategorie i grupy zdarzeń niepożądanych zostały również określone jako szczególnie interesujące. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo okresowo sprawdzał dane dotyczące bezpieczeństwa na podstawie analiz przeprowadzanych przez niezależne centrum koordynujące dane. Przegląd danych został przeprowadzony przez sponsora i personel medyczny zatrudniony przez badaczy w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Próbki tkanek wysłano do centralnych laboratoriów w Niemczech i Zjednoczonym Królestwie w celu potwierdzenia wstecz diagnozy. Analiza statystyczna
Wielkość próby została obliczona, aby uzyskać 80% próbę wykrycia różnicy przeżycia wolnego od progresji między grupami leczenia, która odpowiadała 26% niższemu ryzyku progresji, nawrotowi lub śmierci z chemioterapią opartą na obinutuzumabie niż w przypadku chemioterapii opartej na rytuksymabie. (tj. współczynnik ryzyka 0,74) przy dwustronnym poziomie alfa równym 0,05 (test log-rank). Aby to osiągnąć i umożliwić jedną pośrednią analizę skuteczności przy użyciu kształtu granicy O Brien-Fleming, do wstępnej analizy przeżycia wolnego od progresji potrzebne było 370 zdarzeń progresji, nawrotu lub zgonu. W ciągu 49 miesięcy planowaliśmy zapisać około 1200 pacjentów z chłoniakiem grudkowym, a pacjentów przez następne 29 miesięcy. Dane przedstawione w tym artykule pochodzą z wcześniej określonej analizy skuteczności, która miała mieć miejsce po około 67% z 370 zdarzeń. Data wyłączenia dla tej analizy to 31 stycznia 2016 r. (Po wystąpieniu 245 zdarzeń), a poziom istotności w tej analizie wyniósł 0,012. Sponsor poparł zalecenie niezależnego komitetu monitorującego dane i bezpieczeństwa, aby przeanalizować dane z badań w całości w dniu 25 maja 2016 r.
Analiza skuteczności obejmowała wszystkich pacjentów poddanych randomizacji, a analiza bezpieczeństwa obejmowała wszystkich pacjentów, którzy otrzymali jakiekolwiek leczenie badawcze. Czas przeżycia bez progresji choroby i inne punkty czasowe do zakończenia zdarzenia opisano za pomocą szacunków Kaplana-Meiera, a grupy leczenia porównano z użyciem testów log-rank, stratyfikowanych zgodnie z reżimem chemioterapii i grupą ryzyka FLIPI. Szacowane efekty leczenia wyrażono jako współczynniki ryzyka oparte na modelach stratyfikacji Coxa z uwarstwionymi warstwami, w tym 95% przedziałów ufności
[podobne: soda a rak, praca chałupnicza olx, bobrek trójlistkowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu czesc 4”

 1. Bowler Says:

  może i was dotyczy podobny problem

 2. Wooden Man Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: protetyka[…]

 3. Milan Says:

  W efekcie okazało się, że to rzadki, złośliwy nowotwór

 4. Mule Skinner Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu sprzedaż włosów naturalnych[…]

 5. Aleksander Says:

  Trzeba sie badac i tyle

Powiązane tematy z artykułem: bobrek trójlistkowy praca chałupnicza olx soda a rak