Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

National Cancer Research Institute i East German Study Group Hematology and Oncology) we współpracy ze sponsorem. Autorzy potwierdzają, że gromadzili dane, nadzorując je przez niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo podczas przeprowadzania badania, oraz że dane były analizowane przez sponsora przy udziale autorów akademickich. Autorzy mieli dostęp do danych i ręczyli za dokładność i kompletność danych i analiz oraz za wierność wersji próbnej protokołu. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez pisarzy medycznych, a następnie został krytycznie przeanalizowany i zweryfikowany przez wszystkich autorów; pomoc medyczna została udzielona pod kierunkiem pierwszego autora i opłacona przez sponsora. Porozumienia pomiędzy F. Hoffmann-La Roche a badaczami i grupami doświadczalnymi obejmują poufność danych. Trial Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od progresji, zgodnie z oceną badacza, u pacjentów z chłoniakiem grudkowym. Przeżycie wolne od progresji zdefiniowano jako czas od randomizacji do najwcześniejszego zdarzenia progresji, nawrotu lub śmierci z dowolnej przyczyny. Przeżycie wolne od progresji również zostało ocenione przez niezależny komitet ds. Przeglądu. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały ogólny odsetek odpowiedzi pod koniec terapii indukcyjnej (ocenianej zi bez użycia sondy emisyjnej 18F-fluorodeoksyglukozy-pozytronowej [FDG-PET]), przeżycia wolnego od zdarzeń, przeżycia wolnego od choroby, czasu trwania odpowiedź, całkowity czas przeżycia, czas na nowe leczenie chłoniaka i bezpieczeństwo. Czas przeżycia wolny od zdarzeń był definiowany jako czas od randomizacji do progresji, nawrotu, śmierci z dowolnej przyczyny lub rozpoczęcia nowego leczenia przeciwklaskowego; i czas przeżycia wolny od choroby jako czas od daty pierwszego wystąpienia udokumentowanej pełnej odpowiedzi na datę progresji choroby, nawrotu lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u pacjentów, którzy mieli pełną odpowiedź w dowolnym momencie przed rozpoczęciem nowego chłoniaka leczenie. Dodatkowe punkty końcowe rozpoznania, w tym analizy farmakokinetyczne i farmakodynamiczne, szybkość transformacji od chłoniaka grudkowego nieziarniczego do rozlanego chłoniaka wielkokomórkowego zgodnie z oceną histologiczną i minimalny status choroby resztkowej, zostały ocenione, ale nie zostały tutaj opisane.
Odpowiedź guza oceniano zgodnie ze zmienionymi kryteriami odpowiedzi dla chłoniaka nieziarniczego.14. Oceniano tomografię komputerową (CT), obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, gdy CT było przeciwwskazane, oraz biopsję szpiku kostnego. Ocena całkowitej odpowiedzi, która była oparta wyłącznie na obrazowaniu bez potwierdzenia za pomocą testu szpiku kostnego, została sklasyfikowana jako odpowiedź częściowa. FDG-PET nie był dostępny w każdym miejscu, a wyniki FDG-PET nie są tutaj zgłaszane. Odpowiedź oceniano po trzech cyklach leczenia (u pacjentów otrzymujących bendamustynę) lub czterech cyklach (u tych, którzy otrzymali CHOP lub CVP) oraz po zakończeniu terapii indukcyjnej, następnie co 2 miesiące przez 2 lata (faza podtrzymująca), a następnie co 3 do 6 miesięcy, z CT wykonywanym co 6 do 12 miesięcy, do progresji lub wycofania się z badania.
Wszystkie zdarzenia niepożądane zostały ocenione i ocenione w trakcie całego badania (patrz Dodatek dodatkowy)
[przypisy: czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa, dexadent, hakorośl ]

Tags: , ,

No Responses to “Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu cd”

 1. Bowie Says:

  Diagnoza w szpitalu to wyciekający tętniak

 2. Florian Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: leczenie raka[…]

 3. Jagoda Says:

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

 4. Electric Player Says:

  Article marked with the noticed of: depilacja[…]

 5. Mr. Spy Says:

  no tak, mam wysokie ciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa dexadent hakorośl