Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Badanie zostało przeprowadzone w celu oceny przeżycia wolnego od progresji u pacjentów z chłoniakiem grudkowym, jak opisano w tym artykule. Metody
Pacjenci
Kwalifikujący się pacjenci byli w wieku 18 lat lub starszych z histologicznie udokumentowanym, wcześniej nieleczonym, chłoniakiem grudkowym CD20-dodatnim (stopnia do 3a), który miał zaawansowaną chorobę (stadium III lub IV, lub stadium II z chorobą masową [guz .7 cm w największy wymiar]), co najmniej jedną zmianę, która może być oceniona za pomocą pomiaru dwuwymiarowego, wynik oceny statusu ze Wschodniej Spółdzielni Onkologicznej od 0 do 2 (w skali 5-punktowej, z wyższymi liczbami wskazującymi na rosnącą niepełnosprawność) oraz odpowiedni poziom hematologiczny funkcjonować. U wszystkich pacjentów leczenie było wskazane zgodnie z kryteriami grupy osteoplastycznej limfocytów (GELF) (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Pełne kryteria kwalifikowalności są wymienione w Dodatku Uzupełniającym.
Wersja próbna
Pacjenci byli zapisani między 6 lipca 2011 r. A 4 lutego 2014 r. Pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 1: do otrzymywania dożylnych infuzji obinutuzumabu w dawce 1000 mg (w dniach 1, 8 i 15 cyklu i w pierwszym dniu kolejnych cykli) lub rytuksymab w dawce 375 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała (w dniu każdego cyklu) przez sześć lub osiem cykli, w zależności od schematu chemioterapii (patrz Dodatek dodatkowy). Schemat chemioterapii – cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna i prednizon (CHOP); cyklofosfamid, winkrystyna i prednizon (CVP); lub bendamustyna – została określona w każdym miejscu, przy czym wszyscy pacjenci w każdym miejscu otrzymali taki sam schemat leczenia. Zastosowano standardowe dawki chemioterapii (patrz Dodatek dodatkowy). Pacjenci, u których wystąpiła całkowita lub częściowa odpowiedź (zgodnie z metodą oceny opisaną poniżej) po zakończeniu terapii indukcyjnej, otrzymali leczenie podtrzymujące tym samym przeciwciałem, które otrzymali podczas indukcji, w dawce 1000 mg obinutuzumabu lub 375 mg rytuksymabu. na metr kwadratowy co 2 miesiące przez 2 lata lub do progresji choroby lub wycofania się z badania. Nie zezwolono na przejście. Pacjenci, u których wystąpiła stabilna choroba po zakończeniu terapii indukcyjnej, byli leczeni zgodnie z tym samym harmonogramem, ale nie otrzymywali leczenia podtrzymującego. Szczegóły dotyczące premedykacji i dozwolonych modyfikacji dawki znajdują się w Dodatku Uzupełniającym.
Randomizację przeprowadzono za pomocą interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej lub systemu odpowiedzi online z wykorzystaniem hierarchicznego schematu dynamizacji losowej i poddano stratyfikacji zgodnie ze schematem chemioterapii, z grupą ryzyka zapalenia mieszków włosowych (FLIPI) z grupy Follicular Lymphoma (niskie ryzyko .1). czynnik], pośrednie [2 czynniki ryzyka] lub wysokie [> 2 czynniki ryzyka], patrz dodatek dodatkowy), 13 i region geograficzny. Badanie przeprowadzono zgodnie z Międzynarodową Konferencją na temat wytycznych Harmonizacji dla dobrych praktyk klinicznych. Protokół, dostępny na stronie, został zatwierdzony przez komisję etyczną w każdym centrum uczestniczącym. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Badanie zostało zaprojektowane przez autorów akademickich (z niemieckiej grupy Low Grade Lymphoma Study Group, Wielka Brytania)
[przypisy: neurovit działanie, nużeniec objawy, bobrek trójlistkowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad”

 1. Dominika Says:

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 2. Springheel Jack Says:

  Article marked with the noticed of: catering[…]

 3. Swampmasher Says:

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

 4. Eryk Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Zabrze[…]

 5. Mr. Peppermint Says:

  Czytałem, że witamina c zażywana w zbyt dużej ilości wywołuje biegunkę.

 6. Stefan Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Chirurgia laserowa[…]

 7. Nicola Says:

  Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

Powiązane tematy z artykułem: bobrek trójlistkowy neurovit działanie nużeniec objawy