Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 9

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Częstość występowania działań niepożądanych w stopniu od 3 do 5 oraz częstość występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych były wyższe w grupie obinutuzumabu niż w grupie rituksymab, ale częstość występowania zdarzeń niepożądanych w przebiegu śmiertelnym była podobna w obu grupach. Klinicznie istotne reakcje związane z infuzją o stopniu 3. lub wyższym wystąpiły u 6,7% pacjentów, którzy otrzymywali obinutuzumab i chemioterapię, co jest podobne do częstości zgłaszanych w innych badaniach z udziałem pacjentów z chłoniakiem niezaawansowanym12,18 i niższymi niż wartości odnotowane w pacjenci z przewlekłą białaczką limfatyczną i współistniejącymi chorobami.9 Kategoria drugich nowotworów obejmowała nowotwory, które zostały zdiagnozowane co najmniej 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Chociaż nie było znaczącej różnicy między tymi dwoma przeciwciałami w ogólnej częstości występowania inwazyjnych drugich nowotworów, sześciu pacjentów (1,0%), którzy otrzymali obinutuzumab i chemioterapię, miało drugie nowotwory hematologiczne, a dwa (0,3%) zespół mielodysplastyczny; żaden pacjent w grupie, która otrzymywała rytuksymab z chemioterapią nie miał drugiego nowotworu hematologicznego ani zespołu mielodysplastycznego. Ta próba nie była zaprojektowana do porównywania środków chemioterapeutycznych, a ponieważ przypisanie chemioterapii pacjentów nie było randomizowane, mogą występować zakłócające różnice między podgrupami chemioterapii w odniesieniu do charakterystyk pacjentów na linii podstawowej. Bendamustyna wiązała się z większym odsetkiem ciężkich zakażeń niż CHOP lub CVP podczas fazy leczenia i obserwacji. Chociaż CHOP był związany z wyższymi odsetkami wczesnej ciężkiej neutropenii niż inne schematy, niskie liczby neutrofilów nie przełożyły się na kolejne zakażenia. We wszystkich fazach badania niezwiązane ze skutkami ubocznymi śmiertelne działania niepożądane występowały częściej u pacjentów otrzymujących bendamustynę niż u tych, którzy otrzymali CHOP lub CVP, i chociaż liczby bezwzględne były małe, wyższy odsetek śmiertelnych zdarzeń niepożądanych podczas fazy indukcji i podtrzymywania wśród pacjentów, którzy otrzymywali bendamustynę, budzi obawy w tej populacji pacjentów. Ostatnie dane dotyczące wskaźników odpowiedzi molekularnej w naszym badaniu sugerują, że mniej intensywne schematy chemioterapii podawane z obinutuzumabem nadal mają większą skuteczność niż w przypadku podawania z rytuksymabem, 19 i mogą być wartościowe u pacjentów o słabym indeksie, u których stosuje się bendamustynę lub CHOP byłby mniej odpowiedni, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnego korzystnego działania obinutuzumabu.
Podsumowując, wyniki tego dużego wspólnego badania pokazują, że zastąpienie rytuksymabu obinutuzumabem w kontekście immunochemioterapii i leczenia podtrzymującego u pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem grudkowym skutkowało znacząco dłuższym czasem przeżycia bez progresji. Częstość występowania zdarzeń niepożądanych o wysokim stopniu złośliwości była większa w przypadku obinutuzumabu niż rytuksymabu.
[podobne: podwyższone trójglicerydy objawy, nużeniec objawy, hakorośl ]

Tags: , ,

No Responses to “Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 9”

 1. Mud Pie Man Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: podologia[…]

 2. Lord Nikon Says:

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 3. Guillotine Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatolog konin[…]

 4. Wanda Says:

  na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

Powiązane tematy z artykułem: hakorośl nużeniec objawy podwyższone trójglicerydy objawy