Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Leczenie nie oddziaływało z objętością guza (P = 0,80), masą (P = 0,27), powierzchnią ciała (P = 0,12) lub wiekiem (P.0,30 dla wszystkich podgrup wiekowych) (ryc. S3 do S6 w Dodatek dodatkowy). Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane i poważne zdarzenia niepożądane, zgodnie z fazą leczenia i wybrane zdarzenia niepożądane stopnia 3. do 5 podczas leczenia, według chemioterapii i fazy leczenia w populacji bezpieczeństwa. W populacji bezpieczeństwa pacjentów z chłoniakiem grudkowym , która obejmowała 595 pacjentów w grupie obinutuzumabu i 597 w grupie rytuksymab (patrz sekcja Bezpieczeństwo w dodatkowym dodatku), więcej pacjentów w grupie obinutuzumabu niż w grupie rytuksymab miało zdarzenia niepożądane w stopniu od 3 do 5 i poważne zdarzenia niepożądane ( Tabela 3). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi jakiegokolwiek stopnia w całym badaniu były reakcje związane z infuzją (u 59,0% pacjentów w grupie obinutuzumabu i 48,9% pacjentów w grupie rituksymabu), nudności (odpowiednio 46,9% i 46,6%) oraz neutropenia (w 48,6% i 43,6%) (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Zdarzenia niepożądane, które doprowadziły do przerwania co najmniej jednego leczenia, wystąpiły u 97 pacjentów (16,3%) w grupie obinutuzumabu i 85 (14,2%) w grupie rituksymabu.
W fazie indukcji najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi w stopniu od 3 do 5 były neutropenia (u 37,1% pacjentów w grupie obinutuzumabu i 34,0% w grupie otrzymującej rytuksymab), leukopenia (odpowiednio 7,7% i 8,0%) i reakcje związane z infuzją (6,6% i 3,5%). Najczęstszymi ciężkimi zdarzeniami niepożądanymi były reakcje związane z infuzją (u 4,4% pacjentów w grupie obinutuzumabu i 1,8% w grupie otrzymującej rytuksymab), neutropenia (odpowiednio w 2,9% i 3,2%), neutropenia z gorączką (3,0% 2,2%) i gorączki (2,5% i 2,7%). Zdarzenia niepożądane i ciężkie zdarzenia niepożądane występowały na ogół rzadziej w trakcie leczenia podtrzymującego niż w fazie indukcji, przy czym neutropenia była najczęstszym zdarzeniem niepożądanym w stopniu od 3 do 5 (u 16,4% pacjentów w grupie obinutuzumabu iu 10,7% pacjentów w grupa rytuksymab) i zapalenie płuc są najczęstszym poważnym zdarzeniem niepożądanym (odpowiednio 2,4% i 3,0%). Spośród różnych schematów chemioterapii leczenie bendamustyną wiązało się z wyższym odsetkiem zakażenia stopnia 3-5 i drugim nowotworem podczas fazy podtrzymującej i kontynuacji, podczas gdy CHOP wiązało się z wyższym odsetkiem neutropenii stopnia 3-5 w fazie indukcji ( Tabela 3). Szczegóły podano w tabelach S3 i S4 w dodatkowym dodatku.
Tabela 4. Tabela 4. Zdarzenia niepożądane o szczególnym znaczeniu podczas leczenia, zgodnie z wcześniej określonymi kategoriami, w populacji bezpieczeństwa. Objawy zdarzeń niepożądanych o szczególnym znaczeniu (określone kategorie lub grupy zdarzeń niepożądanych) wykazały przeważnie wyższy odsetek zdarzeń w grupie obinutuzumabu niż w grupie rytuksymabu, w tym zakażeń, zdarzeń sercowych (których częstość nie była zależna od ekspozycji na antracyklinę), drugich nowotworów, zdarzeń związanych z infuzją, neutropenii i trombocytopenii (Tabela 4 oraz Tabela S5 w dodatkowym dodatku) . Zdarzenia związane z infuzją wystąpiły u 406 pacjentów w grupie obinutuzumabu i 349 w grupie rituksymabu
[podobne: wskaźnik inr, praca chałupnicza olx, exbol ]

Tags: , ,

No Responses to “Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 7”

 1. Rafał Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: menopauza[…]

 2. Julian Says:

  Przy zapaleniu oskrzeli najlepiej zastosować inhalacje.

 3. Hightower Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: gabinet ginekologiczny warszawa[…]

 4. Urszula Says:

  no tak, mam wysokie ciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: exbol praca chałupnicza olx wskaźnik inr