Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Mutacje związane z rakiem w endometriozie bez raka czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Kropelki generowano w RainDrop Source (RainDance Technologies) lub QX200 Droplet Generator (Bio-Rad Laboratories). Po cyklu termicznym (patrz sekcja Metody w Dodatkowym dodatku 1), kropelki oznaczono ilościowo za pomocą RainDrop Sense (RainDance Technologies) lub QX200 Droplet Reader (Bio-Rad Laboratories). System Safe-Sequencing
Zastosowaliśmy system kodowania jednoznakowego z kodowaniem paskowym (Safe-SeqS) jako technologię redukcji błędów dla tkanek o ustalonej długości i mutacji o niskiej częstotliwości.24 (Zobacz rozdział o metodach w Dodatkowym dodatku 1.) Oczyszczone produkty zostały zsekwencjonowane na Illuminie MiSeq i analizowane pod kątem mutacji.
ARID1A Immunohistochemia
Immoreaktywność ARID1A zastosowano jako substytut dla mutacji dezaktywujących ARID1A.25-27 Skrawki tkanek utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie zostały zabarwione ręcznie przy użyciu rozcieńczenia 1: 2000 przeciwciała ARID1A (Sigma-Aldrich HPA005456), jak opisano wcześniej. 28 Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji Metody w Dodatkowym dodatku 1.
Wyniki
Opis analizy
Tabela 1. Tabela 1. Opis kohorty, rurociąg testowy i mutacje genów kierujących u wszystkich pacjentów. Przebadaliśmy nietowarowe, głębokie infiltrujące zmiany endometrialne u 39 kobiet w średnim wieku 37 lat. Niezależne analizy genetyczne molekularne przeprowadzono równolegle i obejmowały bezstronne sekwencjonowanie całego egzomu w jednym zestawie zmian, z walidacją mutacji kierowcy przez Safe-SeqS i analizą immunohistochemiczną; czterokrotne ukierunkowane sekwencjonowanie oparte na panelach potwierdzone za pomocą cyfrowego testu PCR z kropelkami w drugim zestawie zmian; i kropla cyfrowej analizy PCR samej w trzecim zestawie uszkodzeń (Tabela 1, i Fig. S1 w Dodatku Aneks 1). Analizy przeprowadzone w pierwszych dwóch zestawach zostały zaprojektowane i przeprowadzone bez znajomości wyników równoległych równoległych eksperymentów.
Analiza zewnętrzna zmian endometriotycznych
Ryc. 1. Ryc. 1. Przykład głęboko naciekowej endometriozy w okrężnicy. W panelu A odcinek zajętej okrężnicy ukazuje zmianę brodawkowatą w świetle. Panel B pokazuje przekrój ściany okrężnicy, który jest wskazany przez prostokąt w Panelu A; strzałki wskazują zmiany endometriotyczne. W panelu C, sekcja wybarwiona hematoksyliną i eozyną pokazuje liczne, dyskretne ogniska endometriotyczne (strzałki) infiltrujące do warstwy mięśniowej okrężnicy. Pole wskazuje przybliżony region, który jest ukierunkowany na analizę molekularną. W panelu D większe powiększenie pokazuje charakterystyczne cechy morfologiczne endometriozy, zarówno z komponentami gruczołowymi, jak i zrębowymi. Wyniki dla wszystkich 24 pacjentów z sekwencją exome przedstawiono w tablicy E; nie wszystkie próbki pacjentów dawały wykrywalne mutacje somatyczne. Wskazano zarówno mutacje kierowcy , jak i pasażera (tabele S1 i S2 w Dodatku 2). W przeciwieństwie do mutacji powodowanych przez kierowcę, mutacje pasażerskie definiuje się jako mutacje somatyczne, które nie są znane lub nie są przypuszczalnie bezpośrednio przyczyniać się do inicjacji lub progresji raka.
Sekwencjonowanie całego egzonu przeprowadzono na próbkach od 24 pacjentów (pacjentów do 24) z użyciem DNA wyizolowanego z rdzeni tkanki endometriozy i dopasowanej tkanki prawidłowej (Tabela i Figura 1)
[więcej w: soda a rak, nużeniec objawy, funnyguilds ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje związane z rakiem w endometriozie bez raka czesc 4”

  1. Pusher Says:

    Dlatego chyba wolę nawet się nie diagnozować

  2. Kuba Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: łóżka rehabilitacyjne lublin[…]

  3. Samuel Says:

    wyniki usg wykazały na lewym płacie

Powiązane tematy z artykułem: funnyguilds nużeniec objawy soda a rak