Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Mutacje związane z rakiem w endometriozie bez raka ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W przypadku zastosowania pełniejszej analizy genomowej lub epigenomicznej można wykluczyć dodatkowe mutacje kierowcy. Niemniej jednak, geny kierowców, które obserwowaliśmy, są zmienione, są często zmutowane w nowotworach jajnika związanych z endometriozą oraz w (klonalnie związanych) sąsiadujących i odległych zmianach endometrialnych od pacjentów z nowotworami jajnika powiązanymi z endometriozą.14,38 Jednakże, jest że endometrioza jest powszechnie uważana za niezłośliwy stan zapalny.3. Zaskakujące było stwierdzenie mutacji związanych z rakiem w zmianach endometrialnych bez współistniejącego raka, a zwłaszcza w neono-wegierskich głębokich zmianach naciekowych, które rzadko (jeśli w ogóle kiedykolwiek) przekształcają się w raka. Mutacje te mogą być nieodłączną cechą głębokiej infiltracji endometriozy i budzić interesujące pytania dotyczące patobiologii endometriozy. W przeszłości badania, w których badano nowotwory jajnika związane z endometriozą z towarzyszącą endometriozą sugerowały, że mutacje kierowców dzielone przez obie zmiany były mutacjami odpowiedzialnymi za progresję endometriozy do raka.16,17,39,40 Jednak biorąc pod uwagę szacunkową liczbę złośliwa transformacja endometriozy bliska 1%, 41 nasze wyniki sugerują, że sama obecność mutacji kierowcy nie jest wystarczająca do napędzania transformacji endometriozy ani nie wskazuje na prawdopodobną progresję do raka. Co najmniej jedno badanie mysiego modelu endometriozy dostarczyło już dowodów na to, że (subklonalne) aktywujące mutacje Kras mogą podtrzymywać endometriozę, ale nie są wystarczające dla złośliwej transformacji42. Nasze dane zgadzają się również z badaniami innych układów narządów, które wykazały mutacje łagodne zmiany chorobowe i prawidłowe tkanki. 43-46 Poza tym, ponieważ tylko niewielka część naszych pacjentów chowała wykrywalne mutacje kierowcy, obecne badanie może sugerować, że mutacje kierowców nie są wymagane do rozwoju (głębokiej infiltracji) endometriozy. Być może ważniejsze, nasze odkrycia kwestionują wcześniejsze badania, w których endometriozę badano typowo w powiązaniu z nowotworami jajnika związanymi z endometriozą i w których stosowano kandydujące podejścia z pojedynczym genem; badania tego typu raczej nie będą wystarczające w podejmowaniu ryzyka transformacji.
Prawdopodobieństwo, że 5 mutacji z 80 znalezionych mutacji znalazło się w puli 125 genów kierowców, wyliczyło, że wynosiło P = 0,001 (test dwumianowy), co sugeruje, że mutacje te były mało prawdopodobne, aby pojawiły się same. Ponieważ mutacje kierowców nowotworów były obecne tylko w nabłonku, ale nie w zrębie tej samej zmiany endometriozy, możemy założyć, że obserwowane mutacje zapewniają jakąś kluczową selektywną przewagę endometriotycznym komórkom nabłonkowym. To pozorne selektywne ciśnienie w przedziale nabłonkowym może spowodować pojawienie się odrębnych populacji klonalnych w obrębie tej samej zmiany. Na przykład pacjent 25 nosił dwie różne mutacje kodonu 12 w KRAS. Ponownie, nie wszystkie zmiany chorobowe zawierały wykrywalne mutacje genów kierowcy; konieczne są dalsze badania w celu dokładniejszego określenia częstości występowania określonych zdarzeń związanych z kierowcą, a także w celu stwierdzenia, czy przypadki endometriozy bez mutacji powodowanych przez kierowcę mają funkcjonalnie równoważne zdarzenia genomowe lub epigenomiczne, które nie zostały ocenione w tym badaniu i czy endometrioza niosąca mutację reprezentuje odrębne patologia
[przypisy: dexadent, podwyższone trójglicerydy objawy, norma inr ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje związane z rakiem w endometriozie bez raka ad 8”

  1. Vagabond Warrior Says:

    Dotyczy to calej masy ziol, darow natury

  2. Onion King Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do stomatolog Warszawa[…]

  3. Kinga Says:

    A ja mam swoje zdanie i wiem najlepiej

Powiązane tematy z artykułem: dexadent norma inr podwyższone trójglicerydy objawy