Mutacje związane z rakiem w endometriozie bez raka ad

Czynniki etiologiczne leżące u podstaw endometriozy są kontrowersyjne i zaproponowano, aby zaburzenie pochodziło z kilku różnych procesów: migracji fragmentów błony śluzowej macicy z macicy przez jajowody podczas wstecznego miesiączkowania, rozsiewu tych fragmentów do jamy otrzewnej i ich implantacji na powierzchni błon surowiczych; rozprzestrzenianie się komórek endometrium (progenitorów) poprzez układ limfatyczny l...

Wpływ na zdrowie nadwagi i otyłości w 195 krajach na przestrzeni 25 lat ad 8

Z punktów końcowych choroby, które były brane pod uwagę w tym badaniu, największy spadek tego odsetka powodował spadek odsetka zgonów z powodu choroby sercowo-naczyniowej. Zmiany, które wynikały z narażenia na podwyższone BMI i starzenie się populacji były w przybliżeniu równe pod względem ich udziału w procentowych zmianach liczby zgonów związanych z BMI i skorygowanych niepełnosprawnością lat życia na całym...

Wojna i przemoc seksualna - opieka nad zdrowiem psychicznym dla osób, które przeżyły

Wzrasta międzynarodowe zaniepokojenie gwałtem w krajach niestabilnych lub niestabilnych, zwłaszcza w konfliktach zbrojnych; w rzeczy samej ta troska zainspirowała Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do wydania dziewięciu rezolucji dotyczących przemocy seksualnej od 2000 r.1 Przemoc seksualna jest nadużyciem praw człowieka, co często powoduje poważne konsekwencje zdrowotne, w tym ostre i długoterminowe ...

Rozproszony zawał mózgu po zatrzymaniu akcji serca

Nie tylko nie jest to prawdą, ale także stanowi poważne ryzyko dla prowadzenia cennych badań porównawczych skuteczności zarówno dla wcześniaków, jak i dla ogółu społeczeństwa, którzy nadal borykają się z zbyt wieloma terapiami, w których niepewność przeważa nad tym, co najlepsze. Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego a...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#syrop prospan , #exbol , #syndrom sztokholmski leczenie , #olx praca chałupnicza , #hakorośl , #nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma ,