Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium ad 6

Nie było dowodów na to, że kombinacja cisplatyny i paklitakselu była mniej skuteczna niż cisplatyna i cyklofosfamid w obrębie tych prognostycznych grup. Wcześniejsze badania prowadzone przez Ginekologiczną Grupę Onkologiczną, w których składały się kobiety z niecałkowicie usuniętym stadium III lub IV choroby, sugerowały, że u tych z gruczolakorakiem śluzowym lub o jasnokomórkowym przebiegu obserwowano tendencję do złego rok...

Jamy gruźlicze.

Warstwę zewnętrzną, tzw. torebkę włóknistą, stanowi tkanka łączna, mniej więcej zbita, zależnie od wieku jamy. W miarę powiększania się jamy w jej ścianie bardzo często powstają przerwy. Masy serowate częściowo odpadają od ściany, rozmiękają i tworzą w starych jamach łącznie z resztkami obumarłej tkanki płucnej ciecz ropiastą, żółtawą lub zielonawą. Stare jamy mogą jednak zawierać tylko powietrze. W w...

Odgłos bębenkowy.

Odgłos bębenkowy, zależny od rozluźnienia tkanki płucnej, jest w gruźlicy płuc częstszy niż jamowy, ponieważ sprawy swoiste i nieswoiste w toku gruźlicy płuc bardzo często rozluźniają tkankę płucną. Już małe, świeże ogniska, otoczone pasem przekrwienia lub nacieku zapalnego, a także ogniska podgojone lub wygojone z rozedmą je otaczającą mogą wywoływać odgłos bębenkowy. Stanowi on często jeden z pierwszych objawów r...

Wyznaczenie skoku przekroju podluznego

Kurczenie się tkanki łącznej może wywoływać nie tylko nieswoiste rozszerzenie oskrzeli, ale także znaczne zwężenie cieśniny szczytowej płuc, marskość płuc z następowym zapadnięciem klatki piersiowej, przesunięcie śródpiersia itd. Nowo utworzona tkanka łączna często zawiera obficie pył węglowy i wtedy bywa zabarwiona szaro lub czarno. Zmiany swoiste i nieswoiste w płucu kojarzą się z sobą w gruźlicy płuc w najrozmaitsz...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#podwyższone trójglicerydy objawy , #syrop prospan , #exbol , #syndrom sztokholmski leczenie , #olx praca chałupnicza , #hakorośl , #nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy ,