Ocena szybkiego testu lekooporności na gruźlicę

Fluorochinolony i leki wstrzykiwane drugiego rzutu stanowią szkielet schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy, a oporność na te leki określa szeroko oporną na leki gruźlicę. Oceniliśmy dokładność zautomatyzowanego, opartego na kartridżu testu molekularnego do wykrywania bezpośrednio z próbek plwociny Mycobacterium tuberculosis z opornością na fluorochinolony, aminoglikozydy i izoniazyd. Metody
Przeprowadziliśmy prospektywne badanie dokładności diagnos...

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu cd

National Cancer Research Institute i East German Study Group Hematology and Oncology) we współpracy ze sponsorem. Autorzy potwierdzają, że gromadzili dane, nadzorując je przez niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo podczas przeprowadzania badania, oraz że dane były analizowane przez sponsora przy udziale autorów akademickich. Autorzy mieli dostęp do danych i ręczyli za dokładność i kompletność danych i analiz oraz za wierność wersji próbnej proto...

Krwotoki późne.

Krwotoki późne powstają wskutek nadżarcia lub pęknięcia ścieńczałych ścian tętniaków naczyń przebiegających w jamach gruźliczych (haemcptoe aneurysmaticum s. ulcerativum s. cavitarium). Tętniaki, opisane już dawno przez Rasmussena, spostrzega się nieraz w jamach gruźliczych nawet niewielkich, gdyż przy gruźliczym niszczeniu tkanki płucnej tętnice pozostają często drożne i nieraz wybitnie się rozszerzają się w przeciwieństwie do żył, które ulegają za...

Sródbloniak oplucnej

Tak więc, analiza według protokołu obejmowała 30 niemowląt w grupie buprenorfiny i 28 niemowląt w grupie morfinowej. W analizie traktowanej as, 3 dzieci, które zostały przydzielone do grupy buprenorfinowej, ale wycofały zgodę, zostały włączone do grupy morfinowej. Zatem 30 dzieci zostało włączonych do grupy buprenorfinowej i 33 niemowląt w grupie morfinowej w analizie potraktowanej as. Pierwotne i wtórne punkty końcowe
Tabela 2. Tabela 2. Wynik...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#podwyższone trójglicerydy objawy , #syrop prospan , #exbol , #syndrom sztokholmski leczenie , #olx praca chałupnicza , #hakorośl , #nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy ,