Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 6

Kaplan-Meier Estimates of Progression-free Survival and Overall Survival wśród pacjentów z chłoniakiem grudkowym ocenianym przez badaczy wskazują na ocenzurowane dane. Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 34,5 miesiąca (zakres od 0 do 54,5) nasza hipoteza, że obinutuzumab byłby lepsza od rituximabu w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego, została potwierdzona w zaplanowanej tymczasowej analizie; w anali...

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 8

Zdarzenia, które zostały ocenione przez badaczy jako całkowicie lub częściowo z powodu przeciwciał, wystąpiły u 353 z 595 pacjentów (59,3%, 95% CI, 55,3 do 63,2) w grupie obinutuzumabu iu 292 z 597 (48,9%, 95% CI, 44,9 do 52,9) w grupie rytuksymabu (P <0,001). Spośród wszystkich zdarzeń związanych z infuzją, które odnotowano w każdej grupie, badacze uznali 1696 z 2023 (83,8%; 95% CI, 82,2 do 85,4) za obinutu...

Skórne wykwity gruźlicze.

W wieku dziecięcym oglądaniem stwierdza się czasami skórne wykwity gruźlicze. W innych przypadkach zwracają na siebie uwagę blizny, zrosłe z żebrami, mostkiem, słowem z kośćmi, jako dowód przebytej gruźlicy kostnej, oraz blizny po częstych nakłuciach opłucnej w następstwie leczenia odmą opłucną, po torakoplastyce, po operacji wyrwania nerwu przeponowego, po zropiałych węzłach chłonnych, zazwyczaj szy...

Dożylna immunoglobulina do zapobiegania zakażeniom szpitalnym u noworodków o małej masie urodzeniowej cd

Zdegustowany sędzia cytował punkt FDA, że ostrzeżenia skuteczniej przekazują informacje, gdy wywołują silną reakcję emocjonalną. Ponadto obrazy dostarczają informacji o ryzyku w połączeniu z towarzyszącym im tekstem. Na przykład obraz mężczyzny palącego przez tracheostomię towarzyszył ostrzeżeniu Papierosy uzależniają i zilustrowałoby wytrzymałość na uzależnienie od nikotyny. Zdaniem dysydenta ...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma , #histamina w żywności , #soda a rak , #neurovit skład , #przeglądarka skierowań na badania uzdrowiskowe , #czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa , #dexadent ,