Gorączka w gruźlicy płuc.

Dolegliwości ogólne. Gorączka jest w gruźlicy płuc częstym objawem podmiotowym, nieraz zresztą tylko przedmiotowym. Wywołuje ją zatrucie (toxaemia) ustroju jadami śródkomórkowymi (endotoxinum), wyzwalającymi się przy rozpadzie prątków, po części zaś zatrucie przez wytwory rozpadu samych tkanek w ogniskach gruźliczych. Pewną rolę odgrywają także bakterie zakażenia wtórnego. Czynniki wywołujące gorączkę w gruźlicy płuc mogą być tak słabe, że w spoczynku c...

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium czesc 4

Jedna kobieta nie otrzymała żadnego leczenia. Test rang Kruskala-Wallisa19 skorygowany o związane rangi zastosowano do zbadania niezależności nasilenia toksyczności w odniesieniu do przypisanego leczenia. Test chi-kwadrat Pearsona został użyty do sprawdzenia niezależności odpowiedzi i leczenia. Dwanaście kobiet, sześć w każdej grupie leczonej, można było tylko częściowo ocenić i sklasyfikowano jako nie mające odpowiedzi klinicznej na analizę zamiaru leczenia. Zasadni...

Wpływ na zdrowie nadwagi i otyłości w 195 krajach na przestrzeni 25 lat ad 10

Interwencje kliniczne okazały się jednak skuteczne w kontrolowaniu wysokiego poziomu skurczowego ciśnienia krwi, cholesterolu i glukozy w osoczu na czczo - głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.22 Rozszerzone stosowanie takich interwencji wśród osób z nadwagą i otyłością może skutecznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. obciążenie chorobowe związane z wysokim BMI. Najnowsza zbiorcza analiza obejmująca 1,8 miliona uczestników w...

Wlasnosci wiazace emulsji oraz rozpad na grysie bada sie w sposób nastepujacy

Endometrioza, określana jako obecność ektopowego zrębu endometrium i nabłonka, dotyka około 10% kobiet w wieku rozrodczym i może powodować ból miednicy i niepłodność. Zmiany endometrialne są uważane za łagodne zmiany zapalne, ale mają cechy nowotworowe, takie jak miejscowa inwazja i oporność na apoptozę. Metody
Przeanalizowaliśmy głęboko naciekające zmiany endometrialne od 27 pacjentów za pomocą sekwencyjnego sekwencjonowania (24 pacjentów) lub ukierunko...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma , #histamina w żywności , #soda a rak , #neurovit skład , #przeglądarka skierowań na badania uzdrowiskowe , #czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa ,