ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z PRZEKWITANIEM (INVOLUTIO).

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z PRZEKWITANIEM (INVOLUTIO). I tutaj z kolei trzeba podkreślić, że nie istnieje ani psychoza inwolucyjna ani psychoza klimakteryczna jako jednostka nozologiczna o cechach odrębności, chociaż pojęcia te są bardzo rozpowszechnione w piśmiennictwie całego świata. Bezpodstawne jest również utożsamianie przekwitania z ok...

Odgłos bębenkowy.

Odgłos bębenkowy, zależny od rozluźnienia tkanki płucnej, jest w gruźlicy płuc częstszy niż jamowy, ponieważ sprawy swoiste i nieswoiste w toku gruźlicy płuc bardzo często rozluźniają tkankę płucną. Już małe, świeże ogniska, otoczone pasem przekrwienia lub nacieku zapalnego, a także ogniska podgojone lub wygojone z rozedmą je o...

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium czesc 4

Jedna kobieta nie otrzymała żadnego leczenia. Test rang Kruskala-Wallisa19 skorygowany o związane rangi zastosowano do zbadania niezależności nasilenia toksyczności w odniesieniu do przypisanego leczenia. Test chi-kwadrat Pearsona został użyty do sprawdzenia niezależności odpowiedzi i leczenia. Dwanaście kobiet, sześć w każdej grupie le...

Budownictwo i architektura : AD Recommends: Best of the Week

Badanie zostało przeprowadzone w celu oceny przeżycia wolnego od progresji u pacjentów z chłoniakiem grudkowym, jak opisano w tym artykule. Metody
Pacjenci
Kwalifikujący się pacjenci byli w wieku 18 lat lub starszych z histologicznie udokumentowanym, wcześniej nieleczonym, chłoniakiem grudkowym CD20-dodatnim (stopnia do 3a), kt...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma , #histamina w żywności , #soda a rak , #neurovit skład , #przeglądarka skierowań na badania uzdrowiskowe , #czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa ,