Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium ad

Mogą mieć klinicznie mierzalną lub niemierzalną (ale zdolną do oceny) chorobę. Inne kryteria kwalifikowalności obejmowały nieukończoną wcześniej chemioterapię; po uzyskaniu świadomej zgody; posiadanie oceny sprawności w grupie Ginekologicznego zespołu Onkologii14 wynoszącego 0, lub 2; i o liczbie białych krwinek co najmniej 3000 na milimetr sześcienny, liczbie płytek krwi co najmniej 100 000 na milimetr sześcienny, stężeniu kreat...

Zespół tłuszczowo-płciowy.

W swej Psychiatrii endokrynologicznej M. Bleuler do tego stopnia zatarł granicę z otyłością zwykłą, że zespołowi tłuszczowo-płciowemu poświęca tylko krótką wzmiankę. Wbrew temu stanowisku stwierdzić trzeba, że jednostka taka niewątpliwie istnieje, że różni się od otyłości spowodowanej obżarstwem i że przebiega z szeregiem cech somatycznych, np. hipogenitalizmem, które mają uwarunkowanie wewnątrzwydzielnicze. Do takich cech...

Mutacje związane z rakiem w endometriozie bez raka

Endometrioza, określana jako obecność ektopowego zrębu endometrium i nabłonka, dotyka około 10% kobiet w wieku rozrodczym i może powodować ból miednicy i niepłodność. Zmiany endometrialne są uważane za łagodne zmiany zapalne, ale mają cechy nowotworowe, takie jak miejscowa inwazja i oporność na apoptozę. Metody
Przeanalizowaliśmy głęboko naciekające zmiany endometrialne od 27 pacjentów za pomocą sekwencyjnego sekwencjo...

Randomizowane badanie dwustronnych i pojedynczych przeszczepów tętniczo-klatki piersiowej cd

Z punktów końcowych choroby, które były brane pod uwagę w tym badaniu, największy spadek tego odsetka powodował spadek odsetka zgonów z powodu choroby sercowo-naczyniowej. Zmiany, które wynikały z narażenia na podwyższone BMI i starzenie się populacji były w przybliżeniu równe pod względem ich udziału w procentowych zmianach liczby zgonów związanych z BMI i skorygowanych niepełnosprawnością lat życia na całym świecie w latach...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma , #histamina w żywności , #soda a rak , #neurovit skład , #przeglądarka skierowań na badania uzdrowiskowe , #czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa ,