Zjawisko Arthusa.

W przeciwieństwie do Rankego, który uogólnienie zakażenia gruźliczego odnosi do drugorzędnego okresu gruźlicy, teoria Leaokouncza liczy się z faktem powstawania posocznicy gruźliczej już od samego początku zakażenia. Teoria jego zgadza się ze zjawiskiem Kocha dowodzącym wysokiego uodpornienia ustroju już wkrótce po zakażeniu prątkami gruźlicy, a przeczącym twierdzeniu Rankego, że najwyższa odp...

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium ad 5

Neurotoksyczność obwodowa była bardziej powszechna w grupie paklitakselu, ale ogólnie była bardzo łagodna. U 10 kobiet śmierć była przynajmniej częściowo przypisana leczeniu - 6 w grupie cisplatyna-cyklofosfamid i 4 w grupie cisplatyna-paklitaksel. Ponieważ bradyarytmię z blokiem przedsionkowo-komorowym i drażliwość komorową zgłaszano u pacjentów otrzymujących leczenie paklitakselem, 21 począt...

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 9

Częstość występowania działań niepożądanych w stopniu od 3 do 5 oraz częstość występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych były wyższe w grupie obinutuzumabu niż w grupie rituksymab, ale częstość występowania zdarzeń niepożądanych w przebiegu śmiertelnym była podobna w obu grupach. Klinicznie istotne reakcje związane z infuzją o stopniu 3. lub wyższym wystąpiły u 6,7% pacjentów, k...

Libido a przewlekła gruźlica płuc

Nieprawidłowe objawy osłuchowe w chorym szczycie pojawiają się w tych przypadkach dopiero wtedy, gdy oddychanie chorą połową klatki piersiowej staje się w miarę wchłaniania się wysięku swobodniejsze. Zależnie od charakteru zmian gruźlica może przebiegać zupełnie bez rzężeń, objawiając się tylko zmianami szmerów oddechowych. Rzężenia mogą być suche lub wilgotne (drobnobańkowe, średnioba...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#hakorośl , #nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma , #histamina w żywności , #soda a rak , #neurovit skład , #przeglądarka skierowań na badania uzdrowiskowe ,