Biwalentna szczepionka przeciwko meningokokowi B u młodzieży i młodych dorosłych

MenB-FHbp jest licencjonowanym białkiem wiążącym białko wiążące meningokok B. W dwóch badaniach fazy 3 oceniono bezpieczeństwo szczepionki i jej immunogenność wobec różnych szczepów meningokoków grupy B. Metody
Losowo przydzielono 3596 nastolatków (w wieku od 10 do 18 lat) do otrzymywania szczepionki MenB-FHbp lub wirusa zapalenia wątroby typu A i soli fizjologicznej i przydzielono 3304 młodym dorosłym (w wieku 18 do 25 lat) do otrzyman...

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 6

Kaplan-Meier Estimates of Progression-free Survival and Overall Survival wśród pacjentów z chłoniakiem grudkowym ocenianym przez badaczy wskazują na ocenzurowane dane. Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 34,5 miesiąca (zakres od 0 do 54,5) nasza hipoteza, że obinutuzumab byłby lepsza od rituximabu w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego, została potwierdzona w zaplanowanej tymczasowej analizie; w analizowanej populacji pacjentów z chłoniaki...

CHOROBY OGÓLNE, SAMOZATRUCIA I ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE.

CHOROBY OGÓLNE, SAMOZATRUCIA I ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE. Na żadnym odcinku nie ujawnia się jaskrawiej ścisły związek psychiatrii z ogólną medycyną jak właśnie tutaj, gdzie rozważamy wpływ na życie psychiczne schorzeń narządów wewnętrznych, chorób ogólnych, zaburzeń wewnątrzwydzielniczych i samozatruć. Wszystkie te sprawy wywołują albo bezpośrednio zmiany w układzie nerwowym ośrodkowym, czego wynikiem są trwałe objawy o cechach ...

Rozpoznanie róznicowe

Zdolność zapamiętywania i orientacja mogą doznawać znacznego upośledzenia. Wszystkie te wskazówki wpływają niekorzystnie na rokowanie. Często jednak zespół czynnościowy do tego stopnia zasłania nam widok, że dopiero dłuższa obserwacja i argumenty ex juvantibus z pomocą badań dodatkowych zdolne są wyświetlić istotę podstawowego schorzenia. Pogląd nasz, że nie istnieją psychozy inwolucyjne jako odrębne jednostki nozologiczne, doznał ostatn...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#hakorośl , #nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma , #histamina w żywności , #soda a rak , #neurovit skład , #przeglądarka skierowań na badania uzdrowiskowe ,