Zapalenie złuszczające płuc.

Dookoła starych zwłóknionych ognisk gruźliczych spotyka się nieraz trwały obrzęk boczny miąższu płucnego. Bułii nazwał go zapaleniem złuszczającym płuc (pneumonia desquamativa), ponieważ ciecz obrzękowa zawiera liczne złuszczone komórki wyściółki pęcherzyków płucnych. Dookoła ognisk gruźliczych i w odleglejszych częściach płuc rozwija się często rozedma płuc. Części płuc oddalone, początkowo tylko rozdęte, w dalszym przebiegu choroby ulegają zmianom organicznym, zależnie od przewlekłyc...

Zjawisko Arthusa.

W przeciwieństwie do Rankego, który uogólnienie zakażenia gruźliczego odnosi do drugorzędnego okresu gruźlicy, teoria Leaokouncza liczy się z faktem powstawania posocznicy gruźliczej już od samego początku zakażenia. Teoria jego zgadza się ze zjawiskiem Kocha dowodzącym wysokiego uodpornienia ustroju już wkrótce po zakażeniu prątkami gruźlicy, a przeczącym twierdzeniu Rankego, że najwyższa odporność ustroju powstaje dopiero po latach trwania choroby, mianowicie w okresie trzeciorzędnym. Teoria Lewkowi...

Buprenorfina w leczeniu zespołu noworodkowej abstynencji ad 6

Po 7 dniach średnie zmniejszenie masy ciała od urodzenia było mniejsze w grupie morfinowej niż w grupie buprenorfiny (167 g vs. 231 g, P = 0,04). Nie było znaczących różnic między grupami w zmianie masy urodzeniowej lub częstości akcji serca w dniach 14, 21 i 28. Dyskusja
W tym jednoośrodkowym, randomizowanym badaniu z udziałem 63 niemowląt z zespołem abstynencyjnym noworodków, stwierdziliśmy, że buprenorfina była znacznie bardziej skuteczna niż morfina w zmniejszaniu czasu trwania leczenia, z med...

Okazalo sie obecnie mozliwe wydatne

Neurotoksyczność obwodowa była bardziej powszechna w grupie paklitakselu, ale ogólnie była bardzo łagodna. U 10 kobiet śmierć była przynajmniej częściowo przypisana leczeniu - 6 w grupie cisplatyna-cyklofosfamid i 4 w grupie cisplatyna-paklitaksel. Ponieważ bradyarytmię z blokiem przedsionkowo-komorowym i drażliwość komorową zgłaszano u pacjentów otrzymujących leczenie paklitakselem, 21 początkowa faza tego badania wymagała, aby wszystkie kobiety z grupy paklitakselu cisplatyna poddawały się monitorow...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#olx praca chałupnicza , #hakorośl , #nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma , #histamina w żywności , #soda a rak , #neurovit skład ,