Zespół tłuszczowo-płciowy.

W swej Psychiatrii endokrynologicznej M. Bleuler do tego stopnia zatarł granicę z otyłością zwykłą, że zespołowi tłuszczowo-płciowemu poświęca tylko krótką wzmiankę. Wbrew temu stanowisku stwierdzić trzeba, że jednostka taka niewątpliwie istnieje, że różni się od otyłości spowodowanej obżarstwem i że przebiega z szeregiem cech somatycznych, np. hipogenitalizmem, które mają uwarunkowanie wewnątrzwydzielnicze. Do takich cech zaliczyć można np.płaską krzywą hipoglikemiczną. Zresztą spory te rozstrzygną badania endokrynologiczne. Tycie i chudnięcie zarówno psychicznie zdrowych, jak i chorych, zależy...

Wydatki na produkt krajowy brutto i wydatki na opiekę zdrowotną

Ile Stany Zjednoczone wydadzą na opiekę zdrowotną w ciągu następnej dekady lub dwóch. Odpowiedź ma duże znaczenie dla lekarzy, rządów federalnych i stanowych, firm i ogółu społeczeństwa. Odpowiedź określi rodzaj i zakres opieki, jaką lekarze mogą zapewnić swoim pacjentom, a także kwotę wynagrodzenia za opiekę lekarską. Będzie również określać, ile wszyscy inni mogą konsumować lub inwestować w inne towary i usługi. Niestety prognozowanie wydatków na opiekę zdrowotną jest niezwykle trudne. Przyszłe wydatki zależą częściowo od rozwoju sytuacji w sektorze opieki zdrowotnej, a częściowo ...

Ryzyko, zgoda i WSPARCIE

Porównawcze badania skuteczności mogą znacząco poprawić opiekę nad pacjentem przy jednoczesnej redukcji kosztów. Wobec braku dobrych dowodów na temat tego, które leczenie jest najlepsze dla poszczególnych pacjentów, podejmowanie decyzji zbyt często zależy od czynników egzogennych, takich jak reklama i szczegóły firm farmaceutycznych, co lekarz najpierw nauczył się robić, zakresu ubezpieczenia i lokalnych zwyczajów. Bez dobrych dowodów na temat tego, co najlepsze wśród konkurencyjnych, ale ogólnie akceptowanych opcji klinicznych, często wyzwaniem dla lekarzy jest określenie najlepszego sposobu opieki. Trwają...

Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu D za pomocą interferonu alfa-2a ad 8

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYMI KOBIETY. Czynności rozrodcze pozostają w żywym związku z czynnościami psychicznymi i niejednokrotnie stają się podstawą stanów nierównowagi psychicznej. Miesiączkowanie wiąże się u wielu kobiet z rozdrażnieniem, przeczuleniem i nadwrażliwością na podniety zmysłowe. Wiele kobiet odczuwa w tym czasie zmęczenie lub przygnębienie. Zjawiska te są w granicach fizjologii i nie obniżają w wydatniejszym stopniu zdolności do pracy.Są jednak kobiety, które w okresie miesiączkowania właśnie odczuwają napływ energii. W okresie tym cechy psychopatyczne i charakteropaty...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#olx praca chałupnicza , #hakorośl , #nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma , #histamina w żywności , #soda a rak , #neurovit skład ,