Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 8

Zdarzenia, które zostały ocenione przez badaczy jako całkowicie lub częściowo z powodu przeciwciał, wystąpiły u 353 z 595 pacjentów (59,3%, 95% CI, 55,3 do 63,2) w grupie obinutuzumabu iu 292 z 597 (48,9%, 95% CI, 44,9 do 52,9) w grupie rytuksymabu (P <0,001). Spośród wszystkich zdarzeń związanych z infuzją, które odnotowano w każdej grupie, badacze uznali 1696 z 2023 (83,8%; 95% CI, 82,2 do 85,4) za obinutuzumab i 1226 z 1540 (79,6%; 77,5 do 81,5) spowodowane rytuksymabem (P = 0,001). Zdarzenia związane z infuzją zwykle występowały podczas pierwszego wlewu, z wyraźnym spadkiem częstotliwości od cyk...

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium

Standardowa terapia dla kobiet z zaawansowanym nabłonkowym rakiem jajnika w Stanach Zjednoczonych jest czynnikiem alkilującym plus cisplatyna. Stwierdzono, że terapia skojarzona na bazie cisplatyny jest bardziej skuteczna niż same leki alkilujące1 lub kombinacje bez cisplatyny, 2,3, mierzone odsetkami odpowiedzi klinicznej i odstępami bez progresji. Jednak dowody korzyści z przeżycia całkowitego są mniej przekonujące.4 Gdy w leczeniu zaawansowanego raka jajnika stosowano czynniki alkilujące lub kombinacje niezawierające platyny, przewidywany średni odsetek odpowiedzi wynosił od 40 do 50 procent (10 do 20 pr...

Graficzne ostrzeżenia przed paleniem tytoniu przez FDA i pierwszą poprawkę ad

Z jednej strony Trybunał zwykle sprzeciwia się, gdy rząd próbuje zablokować prawdomówne wypowiedzi przedsiębiorstw. W przypadku danych na receptę prawo Vermont ograniczyłoby swobodny przepływ informacji na temat praktyk lekarzy w zakresie przepisywania leków. Z drugiej strony Trybunał zazwyczaj zatwierdza, gdy rząd próbuje zapobiec fałszywym lub oszukańczym przemówieniom przez przedsiębiorstwa. Na przykład rząd może zabronić firmom mówienia rzeczy, które nie są prawdziwe. Może również wymagać od firm ujawniania informacji, które umożliwią konsumentom dokonywanie świadomych wyborów i nie b...

Lokalna dostawa paklitakselu w celu zahamowania restenozy podczas angioplastyki nóg ad 5

Inną opcją jest odpowiedzieć tak szczerze, jak to możliwe. Często łączę te podejścia, wyjaśniając, że byłbym arogancki, aby myśleć, że mogę powiedzieć z przekonaniem, co bym zrobił, gdyby to było moje dziecko, ponieważ jeśli chodzi o moje dziecko, moje myślenie jest bardziej emocjonalne niż racjonalne. W tej sytuacji jestem ojcem bardziej niż lekarzem i nigdy nie stałem tam, gdzie stoi rodzina mojego pacjenta, nie jestem pewien, jak zareaguję. Potem mówię: Ale oto, co myślę, że zrobię. . . W ten sposób uznaję niezwykle stresującą decyzję, z którą się zmagają, jednocz...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#syndrom sztokholmski leczenie , #olx praca chałupnicza , #hakorośl , #nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma , #histamina w żywności , #soda a rak ,