Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu cd

National Cancer Research Institute i East German Study Group Hematology and Oncology) we współpracy ze sponsorem. Autorzy potwierdzają, że gromadzili dane, nadzorując je przez niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo podczas przeprowadzania badania, oraz że dane były analizowane przez sponsora przy udziale autorów akademickich. Autorzy mieli dostęp do danych i ręczyli za dokładność i kompletność danych i analiz oraz za wierność wersji próbnej protokołu. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez pisarzy medycznych, a następnie został krytycznie przeanalizowany i z...

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego w leczeniu pierwszego rzutu ad 5

Wskaźniki odpowiedzi zostały porównane z użyciem testów Cochrana-Mantela-Haenszela. Ogółem przeprowadzono 19 analiz podgrup (nieokreślonych uprzednio, zgodnie z definicją Wanga i wsp.15) w celu oceny spójności wpływu leczenia na czas przeżycia bez progresji w poziomach czynników wyjściowych. Niejednorodność oceniano, dostarczając oszacowania efektu dla każdego poziomu wyjściowego czynnika i wartości P dla interakcji. Nie przeprowadzono formalnych dostosowań w przypadku wielokrotnego testowania według podgrupy; w przybliżeniu jedna wartość P dla interakcji 0,05 lub mniej byłaby ocz...

Mutacje związane z rakiem w endometriozie bez raka ad 5

Pokrycie miało średnią 104 × (zakres od 30 do 161) w rdzeniach tkanek endometriozy i 53 × (zakres od 26 do 97) w prawidłowych tkankach (tabela S1 w dodatkowym dodatku 2). Zidentyfikowaliśmy 80 niesynonimicznych mutacji somatycznych, w tym 61 nieprawidłowych i 5 mutacji nonsensownych, 5 mutacji insercji i delecji (indeli) wytwarzających przesunięcia ramek, 7 indeli, które były w ramce i 2 mutacje w kanonicznych miejscach składania (Tabela S2 w Dodatkowym dodatku 2) . Liczba mutacji na zmianę była bardzo zróżnicowana (od 0 do 17), ze średnią 3,3 mutacji na uszkodzenie (Tabela 1); pięć zmi...

Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad 9

Początkowy okres właściwych suchot płuc u ludzi i dorosłych. Nie jest początkiem gruźlicy płuc, jak utrzymywano dawniej i jak dziś jeszcze sądzą niektórzy, jest natomiast chorobą, której początek tkwi bardzo często w dzieciństwie. Jak słusznie tedy twierdził Behring, gruźlica płuc dorosłych jest dalszym ciągiem piosenki, nuconej u kołyski dziecka. Tak się przedstawia w nowoczesnym ujęciu wywód chorobowy gruźlicy. Niestety niejedno zjawisko, spostrzegane w przebiegu gruźlicy, pozostaje nadal niewyjaśnione.Zwłaszcza zwraca na siebie uwagę to, że zmiany w tym samym płucu częst...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#syndrom sztokholmski leczenie , #olx praca chałupnicza , #hakorośl , #nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma , #histamina w żywności , #soda a rak ,