CHOROBY OGÓLNE, SAMOZATRUCIA I ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE.

CHOROBY OGÓLNE, SAMOZATRUCIA I ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE. Na żadnym odcinku nie ujawnia się jaskrawiej ścisły związek psychiatrii z ogólną medycyną jak właśnie tutaj, gdzie rozważamy wpływ na życie psychiczne schorzeń narządów wewnętrznych, chorób ogólnych, zaburzeń wewnątrzwydzielniczych i samozatruć. Wszystkie te sprawy wywołują albo bezpośrednio zmiany w układzie nerwowym ośrodkowym, czego wynikiem są trwałe objawy o cechach zespołu psychoorganicznego, albo pośrednio na drodze etio-e...

Jamy gruźlicze.

Warstwę zewnętrzną, tzw. torebkę włóknistą, stanowi tkanka łączna, mniej więcej zbita, zależnie od wieku jamy. W miarę powiększania się jamy w jej ścianie bardzo często powstają przerwy. Masy serowate częściowo odpadają od ściany, rozmiękają i tworzą w starych jamach łącznie z resztkami obumarłej tkanki płucnej ciecz ropiastą, żółtawą lub zielonawą. Stare jamy mogą jednak zawierać tylko powietrze. W wielkich jamach spotyka się nieraz powrózki ciągnące się przez światło ja...

Globalne obawy dotyczące infekcji wirusem grypy A (H7N9) cd

Dane dotyczące zakażeń ludzkich wirusami sezonowymi, pandemicznymi i HPAI H5N1 wskazują, że wcześniejsze rozpoczęcie leczenia przeciwwirusowego, tym większa korzyść kliniczna. Dlatego doustnie oseltamiwir lub wziewny zanamiwir należy podawać pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem H7N9 tak szybko, jak to możliwe. Wtórne inwazyjne infekcje bakteryjne związane z grypą mogą powodować ciężkie i śmiertelne powikłania, a odpowiednie empiryczne leczenie antybiotykami dla nabytych przez ...

The Unfit: Historia złego pomysłu ad

Zespół Laurence-Moon-Biedl- Bardet (który znacznie słuszniej powinien nosić nazwę zespołu Horinga, ponieważ badacz ten opisał go już w r. 1864) wiązano dawniej z niedoczynnością przedniego płata przysadki i zaliczano do typu otyłości Pechkranza-Babińskiego-Fróhlicha. Na zespół ten składają się następujące objawy: otyłość, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, wielopalczastość, opóźniony rozwój płciowy i zaburzenia psychiczne, które określa się w piśmiennictwie tylko jako niedorozwój umys...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#taninal , #podwyższone trójglicerydy objawy , #syrop prospan , #exbol , #syndrom sztokholmski leczenie , #olx praca chałupnicza , #hakorośl , #nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór ,