Wojna i przemoc seksualna - opieka nad zdrowiem psychicznym dla osób, które przeżyły cd

Chociaż obecne badania dostarczają dowodów na skuteczność CPT wśród kobiet, ważne jest, aby zauważyć, że mężczyźni, chłopcy i dziewczęta również doświadczają przemocy seksualnej i innych traumatycznych wydarzeń związanych z konfliktem. Z tego powodu odkrycia powinny służyć jako punkt wyjścia do dalszych badań CPT i innych modeli wsparcia psychospołecznego i porad...

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium ad

Mogą mieć klinicznie mierzalną lub niemierzalną (ale zdolną do oceny) chorobę. Inne kryteria kwalifikowalności obejmowały nieukończoną wcześniej chemioterapię; po uzyskaniu świadomej zgody; posiadanie oceny sprawności w grupie Ginekologicznego zespołu Onkologii14 wynoszącego 0, lub 2; i o liczbie białych krwinek co najmniej 3000 na milimetr sześcienny, liczbie płytek krwi...

nurofen forte dawkowanie 400 mg

Neurotoksyczność obwodowa była bardziej powszechna w grupie paklitakselu, ale ogólnie była bardzo łagodna. U 10 kobiet śmierć była przynajmniej częściowo przypisana leczeniu - 6 w grupie cisplatyna-cyklofosfamid i 4 w grupie cisplatyna-paklitaksel. Ponieważ bradyarytmię z blokiem przedsionkowo-komorowym i drażliwość komorową zgłaszano u pacjentów otrzymujących leczenie p...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#exbol , #syndrom sztokholmski leczenie , #olx praca chałupnicza , #hakorośl , #nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma , #histamina w żywności ,