Światło słoneczne jako środek dezynfekujący - nowe zasady dotyczące ujawniania płatności branżowych na rzecz lekarzy ad

Poprawa swobodnego przepływu informacji na temat jakości i kosztów opieki zdrowotnej była priorytetem polityki federalnej przez co najmniej dwie dekady. Przejrzystość jest faworyzowana jako sposób na poprawę opieki zdrowotnej, ponieważ wzmacnia, a nie ogranicza rynki, unikając potrzeby bardziej inwazyjnych, bezpośrednich regulacji. Jako najnowszy dopływ w tym strumieniu regulacji, Ustawa o Słońcu stanowi uzupełnienie wielu wymogów finansowych dotyczących ujawniania konfliktu interesów...

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium ad 5

Neurotoksyczność obwodowa była bardziej powszechna w grupie paklitakselu, ale ogólnie była bardzo łagodna. U 10 kobiet śmierć była przynajmniej częściowo przypisana leczeniu - 6 w grupie cisplatyna-cyklofosfamid i 4 w grupie cisplatyna-paklitaksel. Ponieważ bradyarytmię z blokiem przedsionkowo-komorowym i drażliwość komorową zgłaszano u pacjentów otrzymujących leczenie paklitakselem, 21 początkowa faza tego badania wymagała, aby wszystkie kobiety z grupy paklitakselu cisplatyna po...

Ryzyko, zgoda i WSPARCIE ad

Biorąc pod uwagę zmienność praktyki klinicznej w czasie, w którym przeprowadzono badanie, nie jest jasne, w jaki sposób randomizacja pomiędzy opcjami leczenia mogła stworzyć nowe ryzyko w porównaniu z przypadkową preferencją lekarza. Pierwszym problemem związanym z listem OHRP i sporą ilością publicznego oburzenia jest pomieszanie ryzyka związanego z leczeniem klinicznym z ryzykiem randomizacji. Były i nadal są dobrze rozumiane ryzyka związane z przestrzeganiem przyjętych opcji lec...

Dożylna immunoglobulina i pseudohiponatremia

Poziom witaminy C w krwi, wynoszący u zdrowych ludzi 0,5-1 mg%, obniża się w ciężkiej gruźlicy płuc do 0,02 do 0,6 mg%. Pociąga to za sobą łamliwość ścian naczyń włoskowatych z następowym krwotokiem. W związku z tymi zmianami w leczeniu przypadków krwotoku płucnego w gruźlicy należy dążyć do utrzymania prawidłowego poziomu białek krwi oraz dostarczać choremu witaminy C i K. Przyczyną krwotoku płucnego może być krwotoczność. Istnieją nawet suchoty płucne krwotoczne (pht...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#exbol , #syndrom sztokholmski leczenie , #olx praca chałupnicza , #hakorośl , #nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma , #histamina w żywności ,