Narząd krążenia w gruźlicy płuc.

Narząd krążenia w gruźlicy płuc. Wzajemne, w różnych przypadkach niejednakowe ukształtowanie się czynników, od których zależą objawy fizyczne w obrębie klatki piersiowej, jest przyczyną powstawania w gruźlicy płuc rozmaitych objawów fizycznych i ich zmienności nieraz u tego samego chorego, zależnie od siły oddychania, od położenia dała i innych czynników. Analizując dokładnie objawy fizyczne, można w wielu przypadkach odtworzyć do pewnego stopnia zmiany, które spowodowała w płucach gruźlica, pod warunkiem jednak uwzględnienia nie jednego tylko objawu, lecz ich całokształtu łącznie z całym o...

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium

Standardowa terapia dla kobiet z zaawansowanym nabłonkowym rakiem jajnika w Stanach Zjednoczonych jest czynnikiem alkilującym plus cisplatyna. Stwierdzono, że terapia skojarzona na bazie cisplatyny jest bardziej skuteczna niż same leki alkilujące1 lub kombinacje bez cisplatyny, 2,3, mierzone odsetkami odpowiedzi klinicznej i odstępami bez progresji. Jednak dowody korzyści z przeżycia całkowitego są mniej przekonujące.4 Gdy w leczeniu zaawansowanego raka jajnika stosowano czynniki alkilujące lub kombinacje niezawierające platyny, przewidywany średni odsetek odpowiedzi wynosił od 40 do 50 procent (10 do 20 procent ...

Niedodma.

Bardzo obfity krwotok może być przyczyną powstania rozległej niedodmy płuc. Nastąpi to wtedy, gdy wylana krew zatka duże oskrzela, zwłaszcza jeżeli do tego dołączy się wtórny ich stan kurczowy. Niedodmę tę zwykle się przeocza, ponieważ szczegółowego badania chorych po krwotoku płucnym przeprowadzać nie wolno. Rozległa niedodma płuc objawia się stłumieniem odgłosu opukowego i zniesieniem szmerów oddechowych na znacznej przestrzeni klatki piersiowej oraz rozległym cieniem przy badaniu radiologicznym. Zmiany te ustępują powoli, w przeciwieństwie do niedodmy pooperacyjnej oraz po zatkaniu oskrzeli masa...

Intensywna pielęgnacja dla ekstremalnego wcześniactwa - przekraczanie wieku cielesnego ad 7

Zbadaliśmy dwa bloki u Pacjenta 26, każdy z osobnego i anatomicznie oddzielonego uszkodzenia endometrialnego. Mutacja KRAS c.35G . A (p.G12D) została potwierdzona w przedziale nabłonkowym tylko bloku tkanki indeksu (pierwotnie poddanego sekwencjonowaniu panelu) z częstotliwością 31% (tabela 2 i fig. S2 w dodatkowym dodatku 1). ); nie wykryto tego w innych zmianach od tego pacjenta. Powtarzające się warianty KRAS G12 w głębokiej infiltracji endometriozy
Ryc. 4. Ryc. 4. Występujące współwystępujące i anatomicznie rozległe głębokie infiltrujące zmiany w endometriozie, które pasują do ident...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#exbol , #syndrom sztokholmski leczenie , #olx praca chałupnicza , #hakorośl , #nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma , #histamina w żywności ,