3-letni MD - przyspieszanie kariery, zmniejszanie zadłużenia

Minęło ponad 100 lat, odkąd Abraham Flexner zaproponował obecny model edukacji medycznej w Ameryce Północnej: 2 lata podstawowej nauki ścisłej, a następnie 2 lata doświadczenia klinicznego.1 W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci poważne zmiany spowodowały, że społeczność medyczna ponownie rozważyła aktualne modele edukacyjne. Zmiany te obejmują rosnące koszty edukacji, zmiany w potrzebach opieki zdrowotnej, demografię puli wnioskodawców oraz wiele postępów naukowych, farmakologicznych i technologicznych, skutkujących zwiększoną specjalizacją lekarzy. Nadzór nad amerykańską edukacją med...

Majaczenie zakaźne.

Majaczenie zakaźne może przebiegać bez gorączki, np. w charłactwie, marazmie, w alkoholizmie przewlekłym (pneumoma potatorum) itd. Z drugiej strony liczyć się trzeba z możliwością gorączki pochodzenia ośrodkowego, np. hyperthermia catatonica. Różnicowanie może nastręczać wątpliwości w przypadkach majaczenia które np.u alkoholików może przybierać znamiona majaczenia drżennego i zasłaniać w ten sposób tło zakaźne. Druga grupa trudności dotyczy psychoz schizofrenoidalnych, co do których w praktyce często trudno orzec, czy są to epizodyczne zespoły psychotyczne, wywołane jednorazowo przez z...

Układ wewnątrzwydzielniczy.

Układ wewnątrzwydzielniczy stanowi zawiłą całość, której składowe są w stosunkach przeciwstawności lub współdziałania między sobą i między elementami nerwowymi. Jakiekolwiek rakł6cenie czynności jednej ze składowych ilościowe lub jakościowe, musi pociągnąć za sobą aparat samoregulujący, który dąży do wyrównania powstałej nierównowagi. Te urządzenia samoregulacyjne są jednak ślepe i czasem więcej szkody przynoszą niż pożytku. Układ nerwowy wychodzi najczęściej źle na tych zaburzeniach i na przeciwdziałających im procesach wyrównawczych. Istotną wagę, jak zobaczymy, ma czas p...

kazde pomieszczenie musi miec wlasny przewód wentylacyjny

Rozszerzenie Medicaid jest kamieniem węgielnym ustawy Affordable Care Act (ACA), ale odkąd Sąd Najwyższy orzekł w 2012 r., Że państwa mogą zrezygnować z rozszerzania swoich programów Medicaid, opór był silny. Przy niepewnych i niewyraźnych perspektywach adopcji w około połowie stanów, administracja Obamy podjęła decyzję, by pozwolić państwom na przyjęcie modelu, w którym fundusze Medicaid mogłyby zostać wykorzystane do zakupu prywatnych planów zdrowotnych sprzedanych poprzez nowe giełdy ubezpieczeń zdrowotnych.1 Arkansas uchwalił ustawodawstwo do przyjęcia takiego rozszerzenia; inne państwa...

Najnowsze zdjęcia w galerii ten-ortodonta:

331#exbol , #syndrom sztokholmski leczenie , #olx praca chałupnicza , #hakorośl , #nużeniec objawy , #motywacja do treningu cytaty , #zapotrzebowanie kaloryczne wzór , #bobrek trójlistkowy , #wskaźnik inr norma , #histamina w żywności ,