iwona sulik wikipedia

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium ad 6

Nie było dowodów na to, że kombinacja cisplatyny i paklitakselu była mniej skuteczna niż cisplatyna i cyklofosfamid w obrębie tych prognostycznych grup. Wcześniejsze badania prowadzone przez Ginekologiczną Grupę Onkologiczną, w których składały się kobiety z niecałkowicie usuniętym stadium III lub IV choroby, sugerowały, że u tych z gruczolakorakiem śluzowym lub o jasnokomórkowym przebiegu obserwowano tendencję do złego rokowania.22 Usunięcie takich przypadków z porównania przeżycia wolnego od progresji a całkowite przeżycie nie zmieniło wyników.
Dyskusja
Wyniki tego badania dostarczają moc...

Narząd krążenia w gruźlicy płuc.

Narząd krążenia w gruźlicy płuc. Wzajemne, w różnych przypadkach niejednakowe ukształtowanie się czynników, od których zależą objawy fizyczne w obrębie klatki piersiowej, jest przyczyną powstawania w gruźlicy płuc rozmaitych objawów fizycznych i ich zmienności nieraz u tego samego chorego, zależnie od siły oddychania, od położenia dała i innych czynników. Analizując dokładnie objawy fizyczne, można w wielu przypadkach odtworzyć do pewnego stopnia zmiany, które spowodowała w płucach gruźlica, pod warunkiem jednak uwzględnienia nie jednego tylko objawu, lecz ich całokształtu łącznie z całym obrazem c...

Zaprojektowany w Indiach - prawo patentowe 2.0

Indie są znane jako apteka rozwijającego się świata , ponieważ dostarczają wiele światowego popytu na niedrogie leki generyczne. Tak więc, gdy Sąd Najwyższy Indii wydał w kwietniu przełomowe orzeczenie, przyjmując surową interpretację nowego prawa patentowego tego kraju, zwolennicy globalnego dostępu do leków świętowali. W rzeczywistości decyzja w sprawie Novartis przeciwko Unii Indii i innych stanowi ważny model dla innych krajów na całym świecie - krok w kierunku prawa patentowego 2.0 , które nie tylko pomaga zapewnić dostęp do leków, ale może również pomóc w lepszym dostosowaniu leków innowacje z p...

iwona sulik wikipedia

Niedoczynność tarczycy omawialiśmy już powyżej w związku z matołectwem. Tutaj zajmiemy się zaburzeniami psychicznymi związanymi z niedoczynnością tarczycy u dorosłych (myxoedema aduuorum). Objawy cielesne są podobne do opisanych przy kretynizmie, jednakże trudności rozpoznawcze polegają często na tym, że w danym przypadku nie myśli się o tej możliwości. W oczy rzucają się obrzęki sprężyste, niepodatne na ucisk, skóra sucha i łuszcząca się, często wypadanie włosów. Po wieloletnim trwaniu sprawy obrzęki ustępują, tkanka podskórna ulega zanikowi, tak że skóra staje się wiotka, pomarszczona, o wyglą...

Najnowsze zdjęcia w galerii iwona sulik wikipedia :Objaw opukowy w gruźlicy.

Nadzwyczaj doniosłym objawem opukowym w gruźlicy jest odgłos metaliczny. Świadczy on o jamie płucnej lub o powikłaniu choroby otwartą albo zamkniętą odmą opłucną. Stosunkowo rzadko otrzymuje się w gruźlicy płuc odgłos czerepowy najczęściej w miejscu jamy, bardzo rzadko w miejscu nacieku, nieco częściej w razie powikłania gruźlicy płuc otwartą odmą opłucną. Prócz omówionych zmian odgłosu opukowego w gruźlicy płuc zdarza się także zmienność odgłosu, zależnie od zmiany położenia ciała, kaszlu lub powikłania ropniakiem opłucnej z odmą. Oprócz zmian charakteru odgłosu opukowego opukiwaniem bardzo...

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z POKWITANIEM (PUBERT AS).

ZABURZENIA W ZWIĄZKU Z POKWITANIEM (PUBERT AS). I tu można powiedzieć, że nie istnieje psychoza pokwitania. To, co dawniej tak nazywano, to była najczęściej schizofrenia, która zwykła się ujawniać w okresie pokwitania. Oprócz schizofrenii prostej (schizophrenia ,simplex) w tym okresie często wybucha hebefrenia i katatonia albo jako zespoły ostre, przemijające bez ubytków, albo, znacznie częściej, jako ostry początek przewlekłego procesu schizofrenicznego. Również w okresie pokwitania nierzadko pojawia się jeden z zespołów cyklofrenicznych.Najczęściej chodzi tutaj o pierwszy okres psychotyczny, zapoczątkowują...

Gorączka w gruźlicy.

Ponieważ zarówno natężenie czynników wywołujących gorączkę, jak I stopień wrażliwości chorego na nie są w gruźlicy płuc stałe, przeto wysokość, tor i czas trwania gorączki bywają nawet u tego samego chorego w różnych okresach choroby zmienne. Gorączkę nie przekraczającą 38°C nazywa się nieznaczną, do 39°C - mierną, powyżej 39°C - wysoką. Tor ciągły spostrzega się przeważnie w przypadkach lżejszych, przebiegających zwykle ze stanami podgorączkowymi, którym towarzyszą dreszczyki i uczucie ogólnego rozbicia. W suchotach płuc częściej spostrzega się tor zw...