Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Następstwa psychiczne kastracji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

M. Bleuler wypowiedział zasadę, że następstwa cielesne wystrzebienia są tym wybitniejsze, im wcześniej go dokonano; im później dokonano kastracji, tym mniej następstw; rozmiary cielesnych następstw są proporcjonalne do wpływu wytrzebiania na popęd płciowy. Theiler (1960) ujmuje w następujący sposób następstwa psychiczne kastracji: jeżeli kastracja nastąpiła z powodu wykroczeń przeciw kodeksowi karnemu, osobnik przestaje się bać, staje się spokojny i pewny siebie i to jest największą korzyścią zabiegu. Ludzi tych cechuje stałość, zdyscyplinowanie, zgodliwość, pilność. Gwałtowni i agresywni uspokajają się, eretyczni oligofrenicy stają się drętwi, wybuchowość uśmierza się lub zanika.Niektórych rzezańców przemiana ta napełnia zadowoleniem; ale bywa inaczej, niektórzy boleją nad swoją niepełnowartościowością męską, martwią się, że się stali niezdolni do małżeństwa i niepłodni. Żal ten posuwa się czasem aż do uczuć nienawiści przeciw całemu światu, szczególnie zaś ludzie ci dyszą zemstą przeciw lekarzom. Zdarza się, że proszą oni o wszczepienie im protez w miejsce jąder. Częsty bywa nastrój dysforyczny, z hipochondrycznym przecenianiem cielesnych dolegliwości, uczuciami niższości i niewydolności, z ideami ksobnymi i upośledzenia, z przygnębieniem i dążnościami samobójczymi, z chwiejnością afektywną i nietrzymaniem afektów. Czasem zaznaczony jest zespół hiperestetyczno-asteniczny z drażliwością, przeczuleniem, łatwym męczeniem się. Na tym tle pojawia się nierzadko nieuzasadniona zazdrość, która wzmaga się czasem aż do urojeń niewierności małżeńskiej. Niektórzy trzebieńcy popadają w pieniactwo, w toksykomanię pod postacią morfinizmu, analgetomanii, barbituromanii, w nadużywanie hormonów płciowych, w alkoholizm z wyraźną przy tym nietolerancją napojów wyskokowych. Rozmiary zespołu psycho-endokrynologicznego i reakcja na wytrzebienie zależą w dużym stopniu od struktury psychicznej przedoperacyjnej i od stosunku pacjenta do samego zabiegu, który mógł być pożądany lub narzucony. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej mają zdaniem niektórych wykazywać powinowactwo do cyklofrenii, dowodów klinicznych pewnych jednakże brak. Ciężka cukrzyca przebiega czasem z rozdrażnieniem, chwiejnością afektywną i przygnębieniem. Zespół majaczeniowy widuje się czasem w okresie przed zapadnięciem w śpiączkę cukrzycową. Leczenie wstrząsami insulinowymi prowadzi do ciężkich zaburzeń ilościowych świadomości, a zarazem do stanów psychotycznych. Chory budząc się ze stanu śpiączkowego zawsze jest w stanie pomrocznym. Niekiedy jednak stan ten trwa długo, przy czym stwierdzić można wszystkie objawy zamroczenia z przestawieniem świadomości na osobowość rozszczepienną, z podnieceniem psychoruchowym, zupełną dezorientacją w czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji własnej. Najczęściej stany te mijają po kilku godzinach, czasem trwają jednak dłużej. Stanowią one bezwzględne wskazanie do czasowego przerwania leczenia. Groźnym powikłaniem jest natomiast śpiączka przedłużona (coma protractum). Jeżeli nie uda się jej na początku przerwać, to może dojść do ciężkich, nieodwracalnych szkód, w układzie nerwowym ośrodkowym, prowadzących często do zgonu. [przypisy: exbol, norma inr, neurovit ]

Tags: , ,

No Responses to “Następstwa psychiczne kastracji.”

  1. Kamil Says:

    byłam u dermatolożki

  2. Pinball Wizard Says:

    [..] Cytowany fragment: pogotowie dentystyczne Śląsk[…]

  3. Trip Says:

    byłam u dermatolożki

Powiązane tematy z artykułem: exbol neurovit norma inr