Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Graficzne ostrzeżenia przed paleniem tytoniu przez FDA i pierwszą poprawkę cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zdegustowany sędzia cytował punkt FDA, że ostrzeżenia skuteczniej przekazują informacje, gdy wywołują silną reakcję emocjonalną. Ponadto obrazy dostarczają informacji o ryzyku w połączeniu z towarzyszącym im tekstem. Na przykład obraz mężczyzny palącego przez tracheostomię towarzyszył ostrzeżeniu Papierosy uzależniają i zilustrowałoby wytrzymałość na uzależnienie od nikotyny. Zdaniem dysydenta obrazy byłyby do zaakceptowania bez numeru gorącej linii. Po drugie, czy ostrzeżenia powinny korygować wprowadzające w błąd wyświetlenia z opakowania papierosów firmy lub aktualnych reklam, czy też mogą korygować błędne wrażenie z poprzednich materiałów promocyjnych.
Po trzecie, jeśli sądy nie odrodzą się do wyroku organów ds. Zdrowia publicznego w sprawie potrzeby ujawniania informacji, jaki rodzaj empirycznych dowodów musi przedstawić FDA w celu uzasadnienia wykorzystania graficznych ostrzeżeń.
Niezależnie od odpowiedzi na te pytania, firmy są dziś w stanie lepiej promować swoje produkty, a rząd jest mniej zdolny do promowania zdrowia, niż miało to miejsce w przeszłości. Jak na ironię, wczesna ochrona wypowiedzi handlowych opierała się w dużej mierze na potrzebie służenia dobru konsumentów. Na przykład w 1976 r. Sąd Najwyższy uchylił prawo stanu Virginia, które uniemożliwiło farmaceutom ogłaszanie cen leków na receptę5. Prawo szczególnie zabolało osoby o ograniczonych środkach, które nie były w stanie robić zakupów, a zatem mogły nie być w stanie sobie pozwolić. ich leki. Dzisiaj sądy stosują pierwszą poprawkę ze szkodą dla dobrobytu konsumentów, unieważniając przepisy chroniące zdrowie publiczne.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Ten artykuł został opublikowany 26 czerwca 2013 r. O godzinie.
Author Affiliations
Od Hall Center for Law and Health, Indiana University Robert H. McKinney School of Law i Indiana University School of Medicine – oba w Indianapolis.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Orentlicher D. Handlowa doktryna mowy w regulacji zdrowia: zderzenie interesu publicznego z silną Pierwszą Zmianą i interesem publicznym w skutecznej ochronie przed krzywdą. Am J Law Med 2011; 37: 299-314
Web of Science Medline
2. Sorrell przeciwko IMS Health, Inc., 131 S. Ct. 2653 (2011).

3. RJ Reynolds Tobacco Co. v. FDA, 696 F.3d 1205 (DC Cir. 2012).

4. Płyta. Tobacco City & Lottery, Inc. v. United States, 674 F.3d 509 (6th Cir. 2012).

5. Virginia State Bd. of Pharmacy przeciwko Virginia Citizens Consumer Council, 425 US 748 (1976).

Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (6)
Zamknij Cytowanie artykułów
[więcej w: neurovit skład, olx praca chałupnicza, neurovit ]

Tags: , ,

No Responses to “Graficzne ostrzeżenia przed paleniem tytoniu przez FDA i pierwszą poprawkę cd”

 1. Freak Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: witamina liposomalna[…]

 2. Aniela Says:

  mleko nie dostarcza wapnia

 3. Hanna Says:

  Article marked with the noticed of: sprzęt do makijażu permanentnego[…]

 4. Zero Charisma Says:

  Ciekawa jestem tylko czy jeśli wynik będzie świadczył o alergii

Powiązane tematy z artykułem: neurovit neurovit skład olx praca chałupnicza