Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Depresja.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Fizjologiczne procesy, które leżą u podstaw tego przełomu, same przez się nie wystarczają tutaj. Muszą w grę wchodzić jeszcze inne czynniki etiologiczne, sprzęgające się z tamtymi, aby wyzwolić jeden z zespołów czynnościowych, spotykanych w tym okresie. Do najczęstszych psychoz tego okresu należy depresja. Odznacza się ona wybitnym lękiem, częste bywają też tutaj postacie podniecenia psychoruchowego (melancholia agitata). Urojenia hipochondryczne są tutaj szczególnie silnie podkreślone.Często stwierdzić można ogromną rolę czynników reaktywnych. Czasem można mówić wręcz o mieszanym zespole depresyjno-histerycznym. W dawnym piśmiennictwie znaleźć można określenie hystero-melancholia, które niesłusznie wyszło z użycia. Obecność składników histerycznych w obrazie klinicznym pogarsza rokowanie. Znane są też mieszane zespoły depresyjno-schizofrenoidalne. Poza składnikami melancholii stwierdza się wówczas mniej lub więcej wyraźną sztywność afektu, brak łączności uczuciowej z otoczeniem, autyzm, zachowanie negatywistyczne, pewną sztuczność wyrazu lub pustą pozę. Urojenia grzeszności zatracają tu znamienne poczucie winy, a w to miejsce wchodzą urojenia prześladowcze lub przynajmniej wyraźnie zaznaczona nieufność. Czasem w wyniku leczenia ustępują składniki melancholii, a pozostają lub nawet wzmacniają się składniki schizofreniczne. Te mieszane zespoły są oporniejsze na leczenie, ale rokowanie bynajmniej nie jest beznadziejne, zwłaszcza przy leczeniu wstrząsami insulinowymi i largaktylem. Najczęściej chodzi tu o zespoły paranoidalny lub katatoniczny, nigdy zaś w tym wieku o hebefreniczny. Zarówno zespół katatoniczny, jak i – zwłaszcza – paranoidalny mogą wystąpić samodzielnie, bez domieszki depresyjnej. W zespole paranoidalnym u przekwitających kobiet górują urojenia zazdrości lub prześladowcze treści erotycznej. Nierzadko w tym okresie bierze początek zespół parafreniczny lub przewlekła parafrenia. Widuje się też zespół paranoiczny lub paranoję. Ta ostatnia szczególnie często osnuta jest na motywach urojonej miłości i przebiega z dość wyraźnie przebijającymi w obrazie klinicznym elementami wielkościowymi. Nie należy też do rzadkości zespół maniakalny, który u kobiet również przepojony bywa treścią erotyczną. Czasem spotkać można parafrenię z cechami maniakalnymi. [podobne: hakorośl, nużeniec objawy, neurovit działanie ]

Tags: , ,

No Responses to “Depresja.”

 1. Adrianna Says:

  u mnie pojawił się ból biodra

 2. Mr. Wholesome Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: powiększanie ust[…]

 3. Sofa King Says:

  Kolejna sprawa to otyłość na osiedlach

 4. Olga Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: grzybica[…]

 5. The Happy Jock Says:

  Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

Powiązane tematy z artykułem: hakorośl neurovit działanie nużeniec objawy