Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Standardowa terapia dla kobiet z zaawansowanym nabłonkowym rakiem jajnika w Stanach Zjednoczonych jest czynnikiem alkilującym plus cisplatyna. Stwierdzono, że terapia skojarzona na bazie cisplatyny jest bardziej skuteczna niż same leki alkilujące1 lub kombinacje bez cisplatyny, 2,3, mierzone odsetkami odpowiedzi klinicznej i odstępami bez progresji. Jednak dowody korzyści z przeżycia całkowitego są mniej przekonujące.4 Gdy w leczeniu zaawansowanego raka jajnika stosowano czynniki alkilujące lub kombinacje niezawierające platyny, przewidywany średni odsetek odpowiedzi wynosił od 40 do 50 procent (10 do 20 procent całkowitej odpowiedzi patologicznej), z mediana przeżycia od 12 do 15 miesięcy. U kobiet leczonych kombinacjami cisplatyny jako leczenie podstawowe odsetek odpowiedzi wynosi od 60 do 80 procent, a pełne odpowiedzi są najczęstsze u kobiet, które poddały się odpowiedniej terapii chirurgicznej.5 Jedyne duże prospektywne, randomizowane badanie porównujące cisplatynę z kombinacją zawierającą cisplatynę w zaawansowanym raku jajnika sugerowało, że sama cisplatyna jest tak samo skuteczna jak kombinacje oparte na platynie6 i jest mniej toksyczna i rzadziej prowadzi do guzów wtórnych. Niemniej jednak, przegląd randomizowanych prób terapeutycznych sugerował, że kombinacje zawierające platynę są lepsze niż sama cisplatyna.7 U pacjentów z zaawansowanym rakiem jajników, połączenie cisplatyny i cyklofosfamidu jest obecnie standardową terapią. Niestety, długotrwała kontrola choroby przy zastosowaniu tego schematu występuje u mniej niż 10 procent kobiet z niecałkowicie usuniętą chorobą w stadium III i mniej niż 5 procent kobiet z chorobą stopnia IV.
Po pojawieniu się cisplatyny jako aktywnego leku w nabłonkowym raku jajnika, minęło dziesięć lat zanim opracowano inny lek, który może wywołać reakcję u kobiet z oporną na platynę chorobą. W 1989 r. Stwierdzono, że paklitaksel zapewnia 24-procentowy odsetek odpowiedzi u kobiet z opornym na platynę rakiem jajnika (30% ogólnej odpowiedzi) .9 Aktywność leku potwierdzono w grupie kobiet, które otrzymywały wyższe dawki dawka początkowa. 10 Odsetek odpowiedzi u tych kobiet wynosił 37 procent, co spowodowało, że paclitaxel był najbardziej aktywnym pojedynczym lekiem kiedykolwiek ocenianym przez Gynecologic Oncology Group w badaniu II fazy raka jajnika. Następnie, badanie fazy kombinacji paklitakselu i cisplatyny wykazało, że oba leki można bezpiecznie łączyć, a paklitaksel podawano najpierw jako 24-godzinną infuzję, a następnie natychmiast przez cisplatynę.11 Stosowanie paklitakselu w nabłonkowym raku jajnika niedawno zrecenzowano .1,2,13
Powtarzalna aktywność paklitakselu jako terapii ratunkowej, możliwość łatwego i bezpiecznego połączenia z cisplatyną oraz słabe długoterminowe wyniki standardowej terapii spowodowały, że Gynecologic Oncology Group zainicjowała prospektywną, randomizowaną próbę 3 fazy, aby porównać cisplatynę i paklitaksel z standardowa terapia u kobiet z niecałkowicie usuniętym stadium III lub z rakiem jajnika stopnia IV.
Metody
Kobiety z patologicznie potwierdzonym rakiem nabłonka III stadium III (z wyłączeniem guzów z pogranicza), które przeszły operację i pozostawiono z resztkową chorobą (> cm masy resztkowej) lub chorobą w stadium IV, kwalifikowały się do badania
[patrz też: hakorośl, syrop prospan, soda na raka ]

Tags: , ,

No Responses to “Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium”

 1. Capital F Says:

  Dreszcze bez gorączki

 2. Candy Butcher Says:

  Article marked with the noticed of: aparaty ortodontyczne Clear Aligner[…]

 3. Captain Peroxide Says:

  Dreszcze bez gorączki

 4. Sugar Man Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rehabilitacja[…]

 5. Hubert Says:

  no to niegroźne czy nie?

 6. Digger Says:

  [..] Cytowany fragment: acai berry[…]

 7. Dorota Says:

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

Powiązane tematy z artykułem: hakorośl soda na raka syrop prospan