Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Jedna kobieta nie otrzymała żadnego leczenia. Test rang Kruskala-Wallisa19 skorygowany o związane rangi zastosowano do zbadania niezależności nasilenia toksyczności w odniesieniu do przypisanego leczenia. Test chi-kwadrat Pearsona został użyty do sprawdzenia niezależności odpowiedzi i leczenia. Dwanaście kobiet, sześć w każdej grupie leczonej, można było tylko częściowo ocenić i sklasyfikowano jako nie mające odpowiedzi klinicznej na analizę zamiaru leczenia. Zasadniczo kobiety te otrzymały jedno lub dwa cykle leczenia, doświadczyły efektów toksycznych, a następnie otrzymały alternatywną terapię lub odmówiły dalszego leczenia przed uzyskaniem obiektywnej odpowiedzi. Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów według grupy leczenia. Czterysta dziesięć kobiet z nabłonkowym rakiem jajnika przystąpiło do badania. Dwadzieścia cztery kobiety były niekwalifikujące się – 3 ponieważ ich rak był niewłaściwego stadium, 13 ponieważ mieli zły guz pierwotny, 3 ponieważ mieli niewłaściwy typ komórki, 4 ponieważ mieli historię raka i ponieważ ona miała niewłaściwy rodzaj operacji. Pozostałe 386 kwalifikujących się kobiet losowo przydzielono do grupy cisplatyna-cyklofosfamid lub grupy cisplatyna-paklitaksel. Obie grupy były zrównoważone pod kątem kilku czynników prognostycznych (tabela 1).
Dawka dostarczona i tolerancja leku
Planowana całkowita dawka cisplatyny była taka sama (450 mg na metr kwadratowy) dla obu leczonych grup. 25., 50. i 75. percentyl rzeczywistej dawki cisplatyny wynosiły odpowiednio 410, 442 i 450 mg na metr kwadratowy, odpowiednio dla kobiet z grupy cisplatyna-cyklofosfamid i 425, 441 i 449 mg na metr kwadratowy. , dla osób z grupy cisplatyna-paklitaksel. Nie było różnicy między grupami w całkowitej dostarczonej dawce cisplatyny.
Tabela 2. Tabela 2. Liczba ukończonych kursów i terminy, według grupy leczenia. Tabela 2 pokazuje liczbę kobiet leczonych w każdym cyklu leczenia i przerwy między kolejnymi cyklami. Więcej kobiet zakończyło leczenie oparte na paklitakselu (160 z 184 [87 procent]) niż schemat standardowy (cisplatyna-cyklofosfamid) (158 z 202 [78 procent]). Dwadzieścia trzy kobiety (11 procent) w grupie standardowego schematu i dziewięć (5 procent) w grupie paklitakselu nie ukończyło wszystkich sześciu cykli leczenia z powodu postępu choroby lub śmierci. Dwadzieścia jeden kobiet w standardowym schemacie leczenia (10 procent) i 15 w grupie paklitakselu (8 procent) nie ukończyło sześciu cykli leczenia z powodu toksyczności lub dlatego, że nie chciały tego zrobić.
Toksyczność
Tabela 3. Tabela 3. Występowanie niepożądanych efektów według grupy dotkliwości i leczenia. Częstość występowania działań niepożądanych u 385 kwalifikujących się kobiet, które otrzymały co najmniej jedno leczenie, przedstawiono w Tabeli 3. Ciężkość neutropenii, neutropenii z gorączką, łysienia i neurotoksyczności obwodowej była znacząco różna w obu grupach leczenia (P.0,05). , z większą toksycznością w grupie cisplatyna-paklitaksel. Chociaż u większości kobiet w grupie cisplatyna-paklitaksel wystąpiła neutropenia w stopniu 3. lub 4., częstość występowania neutropenii z gorączką była niska i była zgodna z krótkością mielosupresji wywołanej paklitakselem.
[hasła pokrewne: iwona sulik wikipedia, neurovit, inr norma ]

Tags: , ,

No Responses to “Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium czesc 4”

  1. Andrzej Says:

    Świetny artykuł, mimo wszystko

  2. Liliana Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: prywatny dom opieki[…]

  3. Konstanty Says:

    Nie ma czegoś takiego, jak “medycyna alternatywna”

Powiązane tematy z artykułem: inr norma iwona sulik wikipedia neurovit