Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Kursy były opóźnione z tygodnia na tydzień, dopóki te liczby nie zostały osiągnięte. Jeżeli opóźnienie to przekroczyło trzy tygodnie, kobieta została wycofana z badania. Nie dopuszczono opóźnień w kolejnych kursach w przypadku toksyczności żołądkowo-jelitowej, neurotoksyczności obwodowej stopnia lub 2, łagodnej toksyczności nerkowej (poziom kreatyniny w surowicy <2 mg na decylitr [177 .mol na litr] lub klirens kreatyniny> 50 ml na minutę) lub łagodna ototoksyczność (redukcja <10 dB w przypadku dyskryminacji o wysokiej częstotliwości). Bardziej nasilone objawy neurologiczne, uchodzące lub nerek, które nie ustąpiły przed kolejną zaplanowaną dawką, wymagały wycofania kobiety z badania, ale z kontynuacją obserwacji. Działania kardiologiczne (z wyjątkiem bezobjawowej bradykardii zatokowej) zgłaszano przewodniczącemu badania i uznano je za przyczynę przerwania leczenia. Ciężka reakcja alergiczna (skurcz oskrzeli, niedociśnienie lub pokrzywka rozlana) podczas infuzji paklitakselu była wskazaniem do natychmiastowego przerwania wlewu i wycofania kobiety z badania. Zmniejszenie dawki cyklofosfamidu lub paklitakselu (bez zmniejszenia dawki cisplatyny) w kolejnych kursach było oparte na najniższych wartościach z poprzedniego przebiegu. Toksyczność hematologiczna nadiru stopnia 4 (charakteryzująca się liczbą białych krwinek <1000 na milimetr sześcienny, bezwzględną liczbą neutrofilów <500 na milimetr sześcienny lub liczbą płytek krwi <25 000 na milimetr sześcienny) wymagała redukcji cyklofosfamidu dawkę do 500 mg na metr kwadratowy lub dawkę paklitakselu do 110 mg na metr kwadratowy w kolejnym przebiegu, z ponownym zwiększeniem w późniejszych cyklach, jeśli nadrodziny nie należą do klasy 4. Odpowiedź kliniczną oceniano tylko u pacjentów z klinicznie mierzalną chorobą, zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami.15 U kobiet poddanych ponownej ocenie laparotomii określono odpowiedź patologiczną i przypisano do jednej z trzech kategorii: odpowiedź całkowita, odpowiedź częściowa tylko z chorobą mikroskopową i uporczywa choroba. Kobiety, które nie przeszły ponownej oceny chirurgicznej, ponieważ albo cierpiały na uporczywą chorobę, albo przeszły postępy przed laparotomią o drugim wyglądzie, zostały sklasyfikowane jako mające trwałą chorobę.
Całkowity czas przeżycia bez progresji był mierzony od daty randomizacji. Czas przeżycia mierzono do daty śmierci lub daty ostatniego kontaktu, jeśli kobieta żyła w czasie ostatniego kontaktu. Czas przeżycia wolnego od progresji był minimalny czas do wystąpienia progresji klinicznej, śmierci lub ostatniego kontaktu. Wszystkie kwalifikujące się przypadki zostały uwzględnione w analizie przeżycia i przeżycia wolnego od progresji, o ile nie zaznaczono inaczej. Wszystkie przyczyny zgonu zostały wykorzystane do obliczenia przeżycia, a szacunki łącznego odsetka przeżywających były oparte na procedurach Kaplana-Meiera. 16 Niezależność przeżycia wolnego od progresji, całkowitego przeżycia i randomizowanego leczenia oceniano za pomocą dwustronnego logowania. test rangowy, 17 stratyfikowany zgodnie z mierzalnością choroby. Zastosowano liniową analizę proporcjonalnych zagrożeń w celu uzyskania szacunkowych wartości względnego ryzyka skorygowanego o inne czynniki poprzedzające leczenie.18 Wreszcie, zastosowano analizę proporcjonalnych zagrożeń z terminem interakcji w celu oceny jednorodności efektu leczenia w grupach prognostycznych.
Jedynie uprawnione kobiety, które otrzymały co najmniej jeden cykl leczenia, zostały włączone do oceny toksyczności
[więcej w: funnyguilds, exbol, podwyższone trójglicerydy objawy ]

Tags: , ,

No Responses to “Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium cd”

 1. Jokers Grin Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: depilacja laserowa warszawa[…]

 2. Matylda Says:

  Znajomy ma gospodarstwo i rente, popija wódeczke, a rente dostał na ciśnienie.

 3. Amelia Says:

  [..] Cytowany fragment: weterynarz okulista warszawa[…]

 4. Suicide Jockey Says:

  Takie badanie od 10 lat robia

 5. Karolina Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Ćwiczenia fizyczne[…]

 6. Easy Sweep Says:

  to lepiej na wszelki wypadek wyciąć

Powiązane tematy z artykułem: exbol funnyguilds podwyższone trójglicerydy objawy