Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Nie było dowodów na to, że kombinacja cisplatyny i paklitakselu była mniej skuteczna niż cisplatyna i cyklofosfamid w obrębie tych prognostycznych grup. Wcześniejsze badania prowadzone przez Ginekologiczną Grupę Onkologiczną, w których składały się kobiety z niecałkowicie usuniętym stadium III lub IV choroby, sugerowały, że u tych z gruczolakorakiem śluzowym lub o jasnokomórkowym przebiegu obserwowano tendencję do złego rokowania.22 Usunięcie takich przypadków z porównania przeżycia wolnego od progresji a całkowite przeżycie nie zmieniło wyników.
Dyskusja
Wyniki tego badania dostarczają mocnych dowodów na to, że stosowany przez nas schemat cisplatyny-paklitakselu jest skuteczniejszy niż cisplatyna i cyklofosfamid u kobiet z zaawansowanym rakiem jajnika. Występowała dobra równowaga znanych czynników prognostycznych między obiema grupami terapeutycznymi, a losowe pobieranie próbek prawdopodobnie nie wyjaśniało różnic w przeżyciu, przeżyciu wolnym od progresji i całkowitym odsetku odpowiedzi.
Uzyskane wyniki są podobne do wyników poprzednika tego badania – badania obejmującego podobną próbę kobiet leczonych podobnymi dawkami cisplatyny i paklitakselu. Wydaje się, że względna korzyść z paklitakselu w naszym badaniu nie była do gorszego niż oczekiwano wyniku wśród kobiet otrzymujących standardowe leczenie. Nie ma dowodów na to, że korzyści stosowania cisplatyny i paklitakselu były ograniczone do kobiet z mierzalną chorobą lub osób z III stopniem choroby. Toksyczność leków była klinicznie wykonalna.
Kiedy aktywny nowy lek wchodzi do klinicznego zastosowania, jego wpływ na przeżycie może zostać osłabiony z powodu przejścia pacjentów ze starego standardu do nowego leku. Może istnieć podobny, ale mniej głęboki wpływ na czas przeżycia bez progresji, gdy przejście nastąpi przed postępem klinicznym – na przykład po laparotomii z pozytywną ponowną oceną. Taka sytuacja miała miejsce, gdy cisplatyna, już dostępna w handlu, została włączona do pierwotnej terapii nowotworów3. Może to wyjaśnić, dlaczego wpływ na przeżycie nie był głębszy, gdy cisplatyna została po raz pierwszy włączona do leczenia pierwotnego guza. Crossover może mieć wpływ na naszą próbę, ale w mniejszym stopniu niż zwykle, ponieważ paklitaksel miał ograniczoną podaż w początkowej fazie badania, a kobiety w grupie otrzymującej cyklosporynę w skojarzeniu z cisplatyną często nie mogły otrzymywać paklitakselu, dopóki nie otrzymały trzeciego – terapia liniowa lub czwarta.
Wyniki tego badania są zachęcające, ale obawiamy się, że warianty schematu cisplatyna-paklitaksel są przyjmowane bez właściwej oceny. Niektórzy klinicyści zastąpili karboplatynę cisplatyną, mimo że kombinacja karboplatyna-paklitaksel nadal znajduje się w fazie oceny.
Jeszcze większym problemem jest dla nas zmniejszenie czasu infuzji paklitakselu do trzech godzin lub mniej. Ta praktyka opiera się w dużej mierze na badaniu samego paklitakselu jako terapii drugiej i trzeciej linii, która wykazała podobną skuteczność w przypadku infuzji 3-godzinnych i 24-godzinnych oraz mniejszej toksyczności hematologicznej przy krótszym wlewie.25 Takie podejście może być preferowane przez pacjentów i pacjentów. może mieć korzyści finansowe, ale nie sprawdzono skuteczności trzygodzinnego wlewu paklitakselu
[przypisy: czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa, exbol, soda a rak ]

Tags: , ,

No Responses to “Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium ad 6”

 1. Zesty Dragon Says:

  Article marked with the noticed of: wybielanie zębów lampą[…]

 2. Mieszko Says:

  Znajomy ma gospodarstwo i rente, popija wódeczke, a rente dostał na ciśnienie.

 3. Oliwia Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdjęcie zębów[…]

 4. Antoni Says:

  wyniki usg wykazały na lewym płacie

Powiązane tematy z artykułem: czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa exbol soda a rak