Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Neurotoksyczność obwodowa była bardziej powszechna w grupie paklitakselu, ale ogólnie była bardzo łagodna. U 10 kobiet śmierć była przynajmniej częściowo przypisana leczeniu – 6 w grupie cisplatyna-cyklofosfamid i 4 w grupie cisplatyna-paklitaksel. Ponieważ bradyarytmię z blokiem przedsionkowo-komorowym i drażliwość komorową zgłaszano u pacjentów otrzymujących leczenie paklitakselem, 21 początkowa faza tego badania wymagała, aby wszystkie kobiety z grupy paklitakselu cisplatyna poddawały się monitorowaniu czynności serca. Jednak tylko siedem kobiet w grupie paklitakselu miało epizody sercowe stopnia 2 lub wyższego, takie jak blok serca pierwszego stopnia lub zdarzenia niedokrwienne bez innych objawów i bez zawału. Dlatego wymóg monitorowania czynności serca został zawieszony pod koniec badania. Odpowiedź
Tabela 4. Tabela 4. Odpowiedź kliniczna według grupy leczenia. Odpowiedź oceniano u 216 kobiet, które przystąpiły do badania z klinicznie mierzalną chorobą (Tabela 4). Ogólna częstość odpowiedzi w grupie leczonej cisplatyną i cyklofosfamidem wynosiła 60%, a w grupie cisplatyna-paklitaksel wynosiła 73%. Całkowite odpowiedzi kliniczne występowały częściej u kobiet leczonych cisplatyną i paklitakselem (51%) niż u pacjentów leczonych cisplatyną i cyklofosfamidem (31%) (P = 0,01, .2 2).
Tabela 5. Tabela 5. Wyniki ponownej oceny laparotomii według grupy leczenia. Kobiety, które uzyskały pełną odpowiedź kliniczną lub nie miały mierzalnej choroby w momencie rozpoczęcia badania i nie miały progresji progresji, były wymagane przez protokół do poddania się ponownej ocenie laparotomii. Spośród 386 kobiet 48 (24 w każdej grupie leczonej) nie zostało poddanych zabiegowi z powodu odmowy lub przeciwwskazania (Tabela 5). Nie było istotnej różnicy w odsetku laparotomii z ujemnym wynikiem ponownej oceny między dwiema grupami terapeutycznymi (20 procent vs. 26 procent).
Ryc. 1. Ryc. 1. Przeżycie bez progresji według grupy leczenia. Rysunek 2. Rysunek 2. Przetrwanie według grupy leczenia. Rycina i ryc. 2 pokazują krzywe przeżycia wolne od progresji dla wszystkich kwalifikujących się kobiet. Mediana czasu obserwacji kobiet żyjących w momencie ostatniego kontaktu wynosiła 37 miesięcy (zakres od 5 do 56). Wystąpiła statystycznie istotna różnica między grupami leczonymi w obu tych porównaniach. Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji w grupie leczonej cisplatyną i cyklofosfamidem wynosiła 13 miesięcy (95% przedział ufności, 11-15); w grupie cisplatyna-paklitaksel wynosił 18 miesięcy (przedział ufności 95%, 16 do 21) (ryzyko względne, 0,7; przedział ufności 95%, 0,5 do 0,8; P <0,001). Mediana przeżycia kobiet leczonych cisplatyną i cyklofosfamidem wynosiła 24 miesiące (95-procentowy przedział ufności, 21 do 30), a dla kobiet leczonych cisplatyną i paklitakselem wynosiła 38 miesięcy (95-procentowy przedział ufności, 32 do 44) (ryzyko względne, 0,6; przedział ufności 95%, 0,5 do 0,8; P <0,001). W tym 24 kobiety, które zostały uznane za niekwalifikujące się do tego badania, nie zmieniły znacząco tych wyników.
Oceniono również całkowity czas przeżycia kobiet z chorobą i bez klinicznie mierzalnej choroby w każdej grupie leczonej oraz całkowite przeżycie w zależności od stadium choroby (dane nieukazane)
[więcej w: hakorośl, neurovit, syrop prospan ]

Tags: , ,

No Responses to “Cyklofosfamid i cisplatyna w porównaniu z paklitakselem i cisplatyną u pacjentów z rakiem jajnika w stadium III i czwartym stadium ad 5”

 1. Przemysław Says:

  sprawdza się u mnie modrzew dahurski i piję

 2. 101 Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do klinika weterynaryjna[…]

 3. Lilianna Says:

  zamiast zajadać się tabletkami przeciwbólowymi

 4. Beetle King Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: usg piersi opole[…]

 5. Emil Says:

  Może nieładnie tak krytykować, ale ten artykuł naprawdę jest tragiczny

 6. Liquid Science Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: mezoterapia warszawa[…]

 7. Marlena Says:

  Nie ufam lekarzom

Powiązane tematy z artykułem: hakorośl neurovit syrop prospan