Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Ciśnienie krwi i schyłkowa choroba nerek u mężczyzn

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W 1991 r. Około 190 000 osób w Stanach Zjednoczonych przeszło dializę lub przeszczepiono nerkę w schyłkowej fazie choroby nerek.1 Nadciśnienie uznano za przyczynę stanu u 29% tych pacjentów, ustępując jedynie cukrzycy ( 36 procent) .1 Uderzające skojarzenie między nadciśnieniem złośliwym a rozwojem choroby nerek jest rozpoznawane od XIX wieku, ale ryzyko niewydolności nerek związane z mniej ciężkim nadciśnieniem tętniczym jest mniej pewne2. Ze względu na stosunkowo małą częstość występowania stadium choroby nerek w populacji ogólnej, nie przeprowadzono prospektywnych badań epidemiologicznych nad ciśnieniem krwi i chorobą. Aby określić ryzyko niewydolności nerek związane z szerokim zakresem poziomów ciśnienia krwi, zbadaliśmy prospektywnie 332 544 mężczyzn poddanych badaniu przesiewowemu w ramach testu interakcji z czynnikiem ryzyka o wielu czynnikach ryzyka (MRFIT) w latach 1973-1975. W tej dużej grupie obserwowano 16 lat, 814 stwierdzono przypadki schyłkowej niewydolności nerek. Dane dotyczące śmiertelności z badania MRFIT dały nam również możliwość zidentyfikowania osobników w kohorcie, którzy zmarli w schyłkowej niewydolności nerek bez poddania się dializie lub przeszczepieniu nerki.
Metody
MRFIT był randomizowanym, wieloośrodkowym, pierwotnym badaniem profilaktycznym, zaprojektowanym w celu zbadania wpływu na częstość występowania choroby niedokrwiennej serca programu interwencyjnego w celu kontrolowania wysokiego ciśnienia krwi, obniżenia stężenia cholesterolu w surowicy i zmniejszenia palenia papierosów.3,4 Pomiędzy 1973 a 1975 rokiem W badaniu wzięło udział 361 662 mężczyzn w wieku od 35 do 57 lat w 18 miastach USA, z których ostatecznie zapisało się 12866 osób. Mężczyźni z dowodami na uszkodzenie narządu końcowego odnotowanymi w wywiadzie medycznym lub badaniu fizykalnym lub ze stężeniem kreatyniny w surowicy> 2,0 mg na decylitr (177 .mol na litr) zostali wyłączeni z badania. Z grupy badanej pod kątem MRFIT, 3 mężczyzn leczonych w końcowej fazie niewydolności nerek w czasie badań przesiewowych i 29 119 mężczyzn, dla których informacje na temat skurczowego ciśnienia krwi lub dochodów nie były dostępne, zostały wyłączone z naszego badania, pozostawiając 332 544 mężczyzn do naszej analizy . Szczegóły dotyczące procedur rekrutacji i przesiewowych w MRFIT zostały opublikowane w innym miejscu.5,6
Pomiary
Podczas badania MRFIT ciśnienie krwi było mierzone przez przeszkolony personel zgodnie ze standardowym protokołem.7 Fazy I i V dźwięków Korotkoff stosowano odpowiednio do określenia skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Wykonano trzy odczyty za pomocą standardowego sfigmomanometru rtęciowego; średnia z ostatnich dwóch odczytów była miarą ciśnienia krwi, którą wykorzystaliśmy w naszej analizie. W MRFIT stężenie cholesterolu w surowicy mierzono raz na każdym uczestniku w z 14 laboratoriów, które spełniały wymagania standaryzacji ustanowione przez Centers for Disease Control. 8 Jednokartkowa ankieta była podawana w celu ustalenia liczby wypalanych papierosów dziennie i cechy demograficzne. Uzyskano również informacje dotyczące następujących kryteriów wykluczenia z badania: spodziewane przemieszczenie geograficzne, wcześniejsza hospitalizacja trwająca ponad dwa tygodnie z powodu zawału serca (tak określana) oraz obecne stosowanie jakichkolwiek leków na cukrzycę
[podobne: wskaźnik inr, norma inr, neurovit skład ]

Tags: , ,

No Responses to “Ciśnienie krwi i schyłkowa choroba nerek u mężczyzn”

 1. Artur Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do kardiolog[…]

 2. Dorota Says:

  Co sądzicie o takiej metodzie leczenia

 3. Natasza Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: baby[…]

 4. Papa Smurf Says:

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

 5. Malwina Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do protetyka[…]

 6. Lena Says:

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

Powiązane tematy z artykułem: neurovit skład norma inr wskaźnik inr