Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Ciśnienie krwi i schyłkowa choroba nerek u mężczyzn cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Związek pomiędzy ciśnieniem tętniczym krwi a schyłkową niewydolnością nerek z jakiejkolwiek przyczyny badano również w podgrupie badanych mężczyzn, którzy faktycznie weszli do badania MRFIT i których ciśnienie krwi uznano za mało prawdopodobne, aby było podwyższone w wyniku wcześniej istniejącej choroby nerek. Dostępność pomiarów stężenia kreatyniny w surowicy i pomiary poziomu mocznika w moczu dla tych mężczyzn przy wejściu do badania MRFIT umożliwiło nam zbadanie stosunku ciśnienia krwi do częstości występowania schyłkowej niewydolności nerek z uwzględnieniem czynności nerek na linii podstawowej. Wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Czynniki wieku, rasy, dochodu i ryzyka u 332 544 mężczyzn poddanych badaniom przesiewowym pod kątem MRFIT. Charakterystykę mężczyzn w tej analizie przedstawiono w tabeli 2. W okresie obserwacji (średnia długość, 16 lat), 814 mężczyzn albo weszło do programu leczenia nerek na etapie końcowym Medicare albo zmarło z powodu choroby nerek (tabela 1). Z tego 649 osób weszło do programu leczenia Medicare w okresie badań przesiewowych pod kątem MRFIT i 31 grudnia 1990 r., A 234 mężczyzn zmarło z powodu choroby nerek, z których 165 nie otrzymało długoterminowej dializy lub przeszczepu. Skumulowany odsetek mężczyzn, którzy albo weszli do rejestru, albo zmarli z powodu choroby nerek po 5, 10 i 15 latach obserwacji wynosił odpowiednio 0,02 procent, 0,08 procent i 0,22 procent.
Ryc. 1. Skumulowana częstość występowania schyłkowej choroby nerek z powodu jakiejkolwiek przyczyny, według kategorii ciśnienia krwi u 332 544 mężczyzn poddanych badaniu przesiewowemu w kierunku MRFIT. Na rycinie przedstawiono skumulowaną częstość występowania w następstwie schyłkowej niewydolności nerek z dowolnej przyczyny, zgodnie z siedmioma kategoriami ciśnienia krwi. Surowe różnice w stawkach dla kategorii ciśnienia krwi zostały nieco zmniejszone poprzez dostosowanie do wieku i innych zmiennych towarzyszących. Zmniejszenie nastąpiło, ponieważ wszystkie rozważane czynniki były związane ze znacznie zwiększonym ryzykiem schyłkowej niewydolności nerek (P <0,001 dla każdego czynnika korygującego w analizie wieloczynnikowej) i, z wyjątkiem palenia papierosów, były dodatnio skorelowane z ciśnieniem krwi. Ryzyko schyłkowej niewydolności nerek związane z wyższym ciśnieniem krwi było silne, dodatnie i statystycznie istotne we wszystkich podgrupach określonych przez wiek i inne współzmienne wartości w linii podstawowej. Jednak pozytywne skojarzenia były słabsze wśród starszych mężczyzn, czarnych i mężczyzn chorych na cukrzycę (dane nieukazane).
Tabela 3. Tabela 3. Ciśnienie krwi w linii podstawowej i występowanie schyłkowej niewydolności nerek z powodu jakiejkolwiek przyczyny u 332 544 mężczyzn poddanych badaniu przesiewowemu pod kątem MRFIT. Skorygowaną pod względem wieku częstość występowania schyłkowej niewydolności nerek i szacowane ryzyko względne (dostosowane do siedmiu czynników linii bazowej) zgodnie z siedmioma kategoriami ciśnienia krwi przedstawiono w Tabeli 3. Ryzyko schyłkowej niewydolności nerek u mężczyzn z nadciśnienie, w porównaniu z mężczyznami z optymalnym poziomem ciśnienia krwi, wzrastało wraz z każdym z czterech kolejnych cięższych stadiów nadciśnienia. Spośród zaobserwowanych przypadków 49% było spowodowanych nadciśnieniem tętniczym stopnia lub wyższym. Wśród mężczyzn, którzy przeżyli pierwsze 10 lat po badaniu MRFIT bez schyłkowej niewydolności nerek, względne ryzyko wystąpienia stanu u mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z mężczyznami z optymalnym ciśnieniem krwi wynosiło 2,8 (nadciśnienie stopnia), 5,0 (etap 2 ), 8,4 (etap 3) i 12,4 (etap 4).
Rysunek 2
[hasła pokrewne: neurovit skład, praca chałupnicza olx, soda na raka ]

Tags: , ,

No Responses to “Ciśnienie krwi i schyłkowa choroba nerek u mężczyzn cd”

 1. Candy Butcher Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do suplementy[…]

 2. Marcel Says:

  ona zawiera maslan sodu

 3. Bartłomiej Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodonta bielsko[…]

 4. Mr. Wholesome Says:

  Poziom Ca we krwi nie ma związku z osteoporozą

 5. Murmur Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: borówka amerykańska[…]

 6. Stefan Says:

  od 3 dni boli mnie brzuch z prawej strony kłuje mnie cos

Powiązane tematy z artykułem: neurovit skład praca chałupnicza olx soda na raka