Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Ciśnienie krwi i schyłkowa choroba nerek u mężczyzn ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Na potrzeby naszej analizy oszacowaliśmy status społeczno-ekonomiczny badanych, wykorzystując medianę dochodów rodzinnych dla czarno-białych głów rodziny dla każdego kodu pocztowego dla każdego podmiotu. Wynik
Głównym badanym wynikiem w tej analizie była schyłkowa choroba nerek spowodowana dowolną przyczyną, określaną przez leczenie schyłkowej niewydolności nerek lub zgon z powodu niewydolności nerek. Leczone przypadki schyłkowej niewydolności nerek zostały stwierdzone w krajowym rejestrze Administracji Finansowania Opieki Zdrowotnej (HCFA). Program końcowej fazy nefrologicznej Medicare został zapoczątkowany stycznia 1973 r. I zawiera zapisy dotyczące 93 procent wszystkich osób w Stanach Zjednoczonych, którzy otrzymali leczenie w tym stanie od tego czasu.9 Pacjenci zapisani do rejestru od 1973 r. Do 1990 r. zostały zidentyfikowane jako poddane badaniom przesiewowym pod kątem MRFIT poprzez dopasowanie numerów ubezpieczenia społecznego, a następnie według nazwisk i dat urodzenia.
Tabela 1. Tabela 1. Surowce w końcowym stadium choroby nerek u 332 544 mężczyzn poddanych badaniom przesiewowym pod kątem MRFIT. Dane dotyczące zgonu z powodu niewydolności nerek pochodzą z trwających badań z udziałem kohorty MRFIT. Informacje te zostały zebrane z National Death Index (1979-1990) i Social Security Administration (1973-1990) .10 Śmiertelne certyfikaty zostały zebrane i zakodowane przez wyszkolonego nosologa przy użyciu International Classification of Diseases, 9-ta wersja, Clinical Modification (ICD) -9-CM) .11 Zgony zostały sklasyfikowane jako spowodowane niewydolnością nerek, jeśli jeden z kodów ICD-9-CM wymienionych w Tabeli został podany na karcie zgonu jako przyczyna leżąca u podstaw. Nadciśnieniowa schyłkowa choroba nerek została szczególnie zbadana jako wynik w naszym badaniu i była uważana za obecną w przypadkach albo wejścia do rejestru HCFA, z przypisaną główną przyczyną nadciśnieniowej choroby nerek, albo śmierci z nadciśnieniowej choroby nerek.
Analiza statystyczna
Zależność ciśnienia krwi od schyłkowej niewydolności nerek badano za pomocą metod time-to-event, w tym regresji Kaplana-Meiera i regresji proporcjonalnego ryzyka, stratyfikowanej zgodnie z ośrodkiem MRFIT, z wiekiem, rasą, dochodem, stosowaniem leków na cukrzycę mellitus, wywiad z zawałem serca, stężenie cholesterolu w surowicy krwi i palenie papierosów jako współzmienne.12,13 Czas, jaki upłynął od skriningu do MRFIT, aż do momentu wejścia do rejestru HCFA lub zgonu z powodu choroby nerek został zbadany jako wynik. Częstość wyników na 100 000 osobo-lat obserwacji została obliczona i skorygowana o wiek metodą bezpośrednią na podstawie rozkładu wieku wszystkich badanych mężczyzn. Ponieważ analizy, które traktowały leczoną schyłkową niewydolność nerek i zgon z powodu choroby nerek jako osobne wyniki, dały podobne wyniki, przedstawiono tylko te dla połączonego punktu końcowego.
Ciśnienie krwi zostało zaklasyfikowane zgodnie z kryteriami dla dorosłych w wieku 18 lat i starszych zmodyfikowanymi w ramach Piątego Wspólnego Sprawozdania Komitetu Narodowego na temat wykrywania, oceny i leczenia wysokiego ciśnienia krwi .4,15 Kategorie były następujące: optymalne: skurczowe ciśnienie krwi < 120 i rozkurczowe ciśnienie krwi <80 mm Hg; prawidłowe, nieoptymalne: skurczowe 120 do 129 mm Hg i rozkurczowe <84 mm Hg lub rozkurczowe 80 do 84 mm Hg i skurczowe <130 mm Hg; wysoki prawidłowy: skurczowy od 130 do 139 mm Hg i rozkurczowy <90 mm Hg lub rozkurczowy od 85 do 89 mm Hg i skurczowy <140 mm Hg; stadium nadciśnienia: skurczowe 140 do 159 mm Hg i rozkurczowe <100 mm Hg lub rozkurczowe od 90 do 99 mm Hg i skurczowe <160 mm Hg; stadium 2 nadciśnienia: skurczowe od 160 do 179 mm Hg i rozkurczowe <110 mm Hg lub rozkurczowe od 100 do 109 mm Hg i skurczowe <180 mm Hg; stadium 3 nadciśnienia: skurczowe 180 do 209 mm Hg i rozkurczowe <120 mm Hg lub rozkurczowe 110 do 119 mm Hg i skurczowe <210 mm Hg; i stopnia 4 nadciśnienia: skurczowego> 210 mm Hg lub rozkurczowego> 120 mm Hg.
Porównano również siłę komparatywną związku końcowego stadium choroby nerek z dowolną przyczyną z ciśnieniem skurczowym w porównaniu z rozkurczowym ciśnieniem krwi.
[więcej w: norma inr, podwyższone trójglicerydy objawy, neurovit skład ]

Tags: , ,

No Responses to “Ciśnienie krwi i schyłkowa choroba nerek u mężczyzn ad”

 1. Mr. Thanksgiving Says:

  Droga Pani, do inhalatora stosuje się sól fizjologiczną

 2. Mikołaj Says:

  Article marked with the noticed of: pielęgnacja skóry[…]

 3. Dagmara Says:

  Ostatnio nabawiłam się kontuzji podczas rozciągania

 4. Karol Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ashwagandha dawkowanie[…]

 5. Jagoda Says:

  Najpierw wizyta u lekarza rodzinnego

 6. Mad Irishman Says:

  Article marked with the noticed of: fizjoterapia warszawa[…]

 7. Oliwier Says:

  Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

Powiązane tematy z artykułem: neurovit skład norma inr podwyższone trójglicerydy objawy