Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pod namiotem medycznym w Boston Marathon

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Jasne słońce przenikało przez markizy namiotu medycznego rozbrzmiewającego na placu Copley, gdzie dołączyłem do wielu lekarzy, którzy opiekowali się ludźmi, którzy zachorowali od przejechania 26,2 mil. Niektórzy wolontariusze zajmowali się namiotami medycznymi od lat – jedna pielęgniarka pracowała w Boston Marathon ponad 25 razy. Chorych i zestresowanych biegaczy wlewa się do naszego prowizorycznego szpitala. Biegacz potknął się i zwymiotował do torby. Pomogliśmy mu wejść na łóżeczko, gdzie siedział drżący. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pod namiotem medycznym w Boston Marathon

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pod namiotem medycznym w Boston Marathon

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Okres objęty jest od 1950 do 1991 (ostatni rok, dla którego mamy 20 kolejnych lat obserwacji). Korelacja między stopami 2-letnimi a 20-letnimi jest w rzeczywistości ujemna, -0,22, ale nieistotna statystycznie. Spekulując o przyszłym wzroście wydatków na opiekę zdrowotną, należy również zauważyć, że niektóre powody powolnego wzrostu w ciągu ostatnich 2 lat, takie jak przejście z markowych leków na leki generyczne i zmniejszenie liczby ponownych hospitalizacji, są jednorazowe zyski, a nie zmiany w takich determinantach długofalowego wzrostu, jak nowa technologia medyczna i starzenie się populacji.
Podsumowując, tempo wzrostu krajowych wydatków na opiekę zdrowotną w przeszłości wydaje się być istotnie związane ze wzrostem PKB. Nastąpiło pewne spowolnienie wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną w stosunku do PKB, ale zaczęło się nie tylko kilka lat temu, ale w latach dziewięćdziesiątych, z powodów, które jeszcze nie zostały ustalone. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pod namiotem medycznym w Boston Marathon

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pod namiotem medycznym w Boston Marathon

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Większość ekspertów uważa, że luka bliskiej tej wielkości w ciągu wielu przyszłych lat miałaby katastrofalne konsekwencje dla rządu federalnego i amerykańskiej gospodarki. Aby zaobserwować, czy fluktuacje w krajowych wydatkach na opiekę zdrowotną są związane z fluktuacjami w PKB, dane roczne dla każdej serii są wygładzane przez 5-letnią średnią kroczącą (w celu zwiększenia wiarygodności), a wartość PKB dla każdego roku jest zwiększana o 2,4 % (średnia różnica) w celu ułatwienia wizualnego porównania krótkoterminowych ruchów w dwóch seriach. Korelacja nie jest idealna, ale przez okres 60 lat najbardziej gwałtownym wzrostom (i spadkom) w PKB towarzyszyły podobne ruchy w wydatkach na opiekę zdrowotną. Zwróćmy uwagę na długie przyspieszenie w obu seriach w latach 60., spowolnienie w okolicach 1980 r., Późniejsze przyspieszenie w późnych latach 80. XX w. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pod namiotem medycznym w Boston Marathon

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pod namiotem medycznym w Boston Marathon

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Ile Stany Zjednoczone wydadzą na opiekę zdrowotną w ciągu następnej dekady lub dwóch. Odpowiedź ma duże znaczenie dla lekarzy, rządów federalnych i stanowych, firm i ogółu społeczeństwa. Odpowiedź określi rodzaj i zakres opieki, jaką lekarze mogą zapewnić swoim pacjentom, a także kwotę wynagrodzenia za opiekę lekarską. Będzie również określać, ile wszyscy inni mogą konsumować lub inwestować w inne towary i usługi. Niestety prognozowanie wydatków na opiekę zdrowotną jest niezwykle trudne. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pod namiotem medycznym w Boston Marathon

« Previous Entries