Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Buprenorfina w leczeniu zespołu noworodkowej abstynencji

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Obecne farmakologiczne leczenie zespołu abstynencyjnego noworodków z morfiną wiąże się z długim czasem trwania terapii i hospitalizacji. Buprenorfina może być bardziej skuteczna niż morfina dla tego wskazania. Metody
W tym jednoosobowym, podwójnie ślepym, podwójnie pozorowanym badaniu klinicznym, losowo przydzielono 63 niemowlętom w terminie (.37 tygodnia ciąży), które były narażone na opioidy w macicy i które wykazywały objawy zespołu abstynencyjnego noworodków w celu podjęcia albo podjęzykowej buprenorfina lub doustna morfina. Niemowlęta z objawami, które nie były kontrolowane za pomocą maksymalnej dawki opioidu, leczono fenobarbitalem wspomagającym. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas trwania leczenia objawów odstawienia opioidów u noworodków. Drugorzędowymi klinicznymi punktami końcowymi były: długość pobytu w szpitalu, odsetek niemowląt wymagających dodatkowego leczenia fenobarbitalem i bezpieczeństwo.
Wyniki
Mediana czasu leczenia była istotnie krótsza w przypadku buprenorfiny niż w przypadku morfiny (15 dni w porównaniu do 28 dni), podobnie jak średnia długość pobytu w szpitalu (21 dni w porównaniu z 33 dniami) (p <0,001 dla obu porównań). Adiuwantowy fenobarbital podawano 5 z 33 niemowląt (15%) w grupie buprenorfiny i 7 z 30 niemowląt (23%) w grupie morfinowej (P = 0,36). Częstość zdarzeń niepożądanych była podobna w obu grupach.
Wnioski
U niemowląt z zespołem abstynencyjnym noworodków leczenie podjęzykową buprenorfiną skutkowało krótszym czasem leczenia i krótszym czasem pobytu w szpitalu niż leczenie doustną morfiną, przy podobnym odsetku zdarzeń niepożądanych. (Finansowany przez Narodowy Instytut ds. Nadużywania Narkotyków, numer BBORN ClinicalTrials.gov, NCT01452789.)
Wprowadzenie
SZYBKIE PODEJŚCIE
Leczenie buprenorfiny w zespole abstynencji noworodkowej
01:43
Zespół abstynencyjny noworodków definiuje się jako występowanie objawów podmiotowych i objawów odstawienia noworodka po ekspozycji na insulinę.1 Wśród ekspozycji na leki opioidy powodują ciężkie objawy, w tym niestabilność autonomiczną, drżenie, drażliwość, złe żywienie i luźny stolec. Środki, które poprawiają kontrolę objawów obejmują: minimalizację stymulacji, karmienie, 2 karmienie piersią, 3 i częste karmienia kaloryczne. Około dwie trzecie niemowląt z tym stanem nie ma odpowiedzi na podejścia behawioralne i ostatecznie wymaga terapii farmakologicznej w celu opanowania objawów.4
Podawanie opioidu w odpowiedniej dawce w celu kontrolowania objawów po późniejszym odstawieniu zostało określone jako skuteczne podejście, ale dane są ograniczone, aby pomóc w wyborze opioidu.5 Morfina jest stosowana u ponad 80% niemowląt wymagających leczenia. zespół abstynencyjny noworodków w Stanach Zjednoczonych.4 U dorosłych podjęzykowa buprenorfina jest stosowana w celu zmniejszenia objawów odstawienia opioidów.6 Buprenorfina ma szeroki wskaźnik terapeutyczny w depresji oddechowej i długi okres półtrwania, który może być przydatny w leczeniu noworodków. zespół abstynencyjny. W badaniach otwartych ustalono profil farmakokinetyczny u noworodków7 i zasugerowano korzystne bezpieczeństwo i skuteczność w tym wskazaniu. 9,9 W badaniu z pojedynczą lokacją, randomizowaną, podwójnie ślepą próbą, podwójnie ślepą próbą z zasłoniętą buprenorfiną lub roztworem morfinowym noworodków (BBORN), Porównaliśmy podjęzykową buprenorfinę z doustną morfiną w odniesieniu do czasu trwania leczenia u noworodków z zespołem abstynencyjnym noworodków.
Metody
Projekt i populacja
Od 31 października 2011 r., Do 29 maja 2016 r., Zapisywaliśmy niemowlęta (.37 tygodnia ciąży), które były narażone na opioidy w macicy i miały objawy zespołu abstynencyjnego noworodków
[więcej w: exbol, nużeniec objawy, podwyższone trójglicerydy objawy ]

Tags: , ,

No Responses to “Buprenorfina w leczeniu zespołu noworodkowej abstynencji”

 1. Jagna Says:

  Też tak miałam ostatnio

 2. Marika Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu prywatny dom opieki[…]

 3. Airport Hobo Says:

  Jaki jest cel takich artykułów jak ten i kilka innych

 4. Thrasher Says:

  [..] Cytowany fragment: diagram zębowy[…]

 5. Old Man Winter Says:

  Koszt w aptece bez recepty niecałe 20 zł.

 6. Zod Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kwas hialuronowy[…]

 7. Oskar Says:

  zamiast zajadać się tabletkami przeciwbólowymi

Powiązane tematy z artykułem: exbol nużeniec objawy podwyższone trójglicerydy objawy