Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Buprenorfina w leczeniu zespołu noworodkowej abstynencji czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W związku z tym testy statystyczne dostosowano tylko dla rodzaju karmienia. Ani czas trwania leczenia, ani czas przetwarzania przekształcony logicznie nie były zgodne z normalnymi założeniami dotyczącymi dystrybucji. Dlatego w celu porównania czasu trwania leczenia i długości pobytu w szpitalu w dwóch grupach po porównaniu ze względu na różnice w karmieniu zastosowano dwuwarstwowy test van Elterena test13 (przedłużenie testu rang Wilcoxona). Zastosowano test Cochrana-Mantela-Haenszela w celu oceny związku pomiędzy grupą eksperymentalną a stosowaniem uzupełniającego fenobarbitalu, stratyfikowanego w zależności od rodzaju karmienia. Nie przeprowadzono żadnej wstępnej analizy. W odniesieniu do końcowych punktów rozpoznawczych częstości oddechów i przyrostu masy ciała oraz oceny bezpieczeństwa serca po wykonaniu czynności serca przed leczeniem i podczas leczenia, dane dotyczące długości były modelowane w liniowym modelu efektów mieszanych z tendencjami czasowymi reprezentowanymi przez wielomiany niskiego rzędu w dniach poporodowych, z współczynniki wielomianowe zależne od ustalonych efektów typu narkotyków i karmienia oraz losowych efektów zmienności między pacjentami. W razie potrzeby składniki wariancji oszacowano osobno dla każdej grupy. Stopnie swobody obliczano za pomocą podejścia Kenwarda i Rogera14. Testy nie zostały dostosowane do wielości ze względu na ich charakter eksploracyjny. Wszystkie testy były dwustronne. Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.4 (SAS Institute) i oprogramowania R (R Foundation for Statistical Computing).
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka niemowląt i ich matek w punkcie wyjściowym. Rysunek 1. Rycina 1. Rekrutacja i wyniki. Spośród 121 pojedynczych dzieci, które poddano badaniom przesiewowym, 63 kwalifikowało się do leczenia farmakologicznego i włączono je do badania (tab. i ryc. 1). ). Matki przeważnie brały udział w ambulatoryjnym programie leczenia metadonem. Na podstawie macierzyńskiej deklaracji planów karmienia 21 dzieci zostało przydzielonych do podgrupy karmienia piersią (12 w grupie buprenorfiny i 9 w grupie morfinowej). Mediana czasu karmienia piersią podczas stosowania leku próbnego wynosiła 7 dni (zakres od 0 do 42) w trakcie mediany czasu leczenia wynoszącej 23 dni. W czasie wypisu ze szpitala 9 z 21 niemowląt (43%) było karmionych piersią. Sześciu niemowląt (29%) karmiono piersią nie dłużej niż 2 dni, zanim ich matki zdecydowały się na karmienie wyłącznie butelką.
Po randomizacji rodzice 5 niemowląt wycofali zgodę na udział w badaniu. U 4 niemowląt (2 w grupie buprenorfiny i 2 w grupie morfinowej) obawa rodzicielska była oparta na powolnym czasie trwania procesu odsadzania. W grupie buprenorfiny rodzic postanowił wycofać niemowlę po podaniu dwóch dawek badanego leku. Brak wypłat z powodu zdarzeń niepożądanych. Po wycofaniu się z badania wszystkie niemowlęta leczono otwartą morfiną zgodnie z tym samym protokołem leczenia.
W analizie zamiar-do-leczenia, 33 niemowlęta zostały włączone do grupy buprenorfiny i 30 niemowląt w grupie morfinowej. W analizie zgodnej z protokołem 5 niemowląt, które zostały poddane randomizacji, zostało wykluczonych z analizy z powodu wycofania zgody
[przypisy: soda na raka, praca chałupnicza olx, funnyguilds ]

Tags: , ,

No Responses to “Buprenorfina w leczeniu zespołu noworodkowej abstynencji czesc 4”

 1. Murmur Says:

  Ostatnio nabawiłam się kontuzji podczas rozciągania

 2. Małgorzata Says:

  Article marked with the noticed of: Ortodonta cennik Kraków[…]

 3. Mad Jack Says:

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

 4. Airport Hobo Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do miód manuka[…]

 5. The Flying Mouse Says:

  Nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia.

 6. Alicja Says:

  [..] Cytowany fragment: usuwanie azbestu[…]

 7. Cujo Says:

  już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

Powiązane tematy z artykułem: funnyguilds praca chałupnicza olx soda na raka