Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Buprenorfina w leczeniu zespołu noworodkowej abstynencji cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Po tym, jak pierwsze cztery niemowlęta przeszły randomizację (trzy w grupie buprenorfiny i jedna w grupie morfinowej), zmieniliśmy protokół, aby zmienić tempo wzrostu dawki morfiny z 10% na 20% w celu dopasowania zmian w szpitalnym standardzie opiekę (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Po ustabilizowaniu się objawów przez co najmniej 48 godzin u niemowląt, dawki były zmniejszane o 10% raz na dobę, jeśli suma trzech wyników była mniejsza niż 18. Farmaceuta prowadzący badania powiadomił zespół kliniczny, kiedy osiągnięto dawkę powodującą zatrzymanie. Niemowlęta obserwowano w szpitalu przez co najmniej 48 godzin po podaniu ostatniej dawki badanego leku. Dawka ratunkowa po zaprzestaniu leczenia może być podana w sposób zaślepiony według uznania lekarza prowadzącego leczenie u dowolnego dziecka z wynikiem 12 lub więcej. Maksymalna dawka wynosiła 60 .g na kilogram masy ciała na dobę dla buprenorfiny i 1,2 mg na kilogram dziennie dla morfiny (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Maksymalną dawkę w dwóch grupach osiągnięto po sześciu zwiększeniach dawki, które utrzymywały oślepienie. Jeśli nie uzyskano stabilności choroby przy maksymalnej dawce opioidu, fenobarbital został zapoczątkowany z dawką nasycającą 20 mg na kilogram, a następnie dzienną dawką doustną 5 mg na kilogram dziennie. Gdy opioid został odstawiony od matki do 50% najwyższej dawki, fenobarbital został obniżony do 2,5 mg na kilogram dziennie. Po trzech dodatkowych krokach w odstawianiu opioidów, fenobarbital przerwano i opioid odsączono, aż do osiągnięcia dawki zaprzestania. Badanie funkcji wątroby przeprowadzono przed lub wkrótce po rozpoczęciu próbnego leku i w 7 i 21 dniu po rozpoczęciu leczenia.
Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas trwania leczenia objawów odstawienia noworodków w dniach od pierwszej dawki badanego leku. Drugorzędowymi klinicznymi punktami końcowymi były długość pobytu w szpitalu (w tym wszystkie poziomy opieki), odsetek niemowląt wymagających dodatkowego leczenia fenobarbitalem i bezpieczeństwo. Poszukiwawcze punkty końcowe obejmowały częstość oddechów i przyrost masy ciała. Inne punkty końcowe, które nie zostały tu omówione, obejmują pomiary farmakokinetyczne buprenorfiny i morfiny (wyniki wtórne) oraz środki farmakogenetyczne, neurobehawioralne i dysfunkcji karmienia (wyniki badań wstępnych).
Analiza statystyczna
Podstawową analizę przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Na podstawie wyników wcześniejszych prób otwartych, ustaliliśmy, że próbka o rozmiarze 40 niemowląt w każdej grupie badanej zapewni siłę 90% do wykrycia skrócenia czasu leczenia o 28% w grupie buprenorfiny niż w morfinie grupa (różnica 0.323 w skali logarytmicznej), przy założeniu wspólnego odchylenia standardowego 0,44. Ze względu na wolniejszą niż przewidywano rekrutację pacjentów, Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa zgodziła się z sugestią śledczych, aby przerwać rekrutację przed rekrutacją 80 niemowląt.
Randomizacja została rozwarstwiona zgodnie z zamierzonym wzorcem karmienia matki (karmienie w butelce w porównaniu z karmieniem piersią) i matczynym stosowaniem buprenorfiny w porównaniu do metadonu. Jednak tylko 3 niemowlęta, których matki otrzymywały buprenorfinę, poddano randomizacji (1 w grupie buprenorfiny i 2 w grupie morfinowej), a wszystkie były karmione butelką, więc stratyfikacja analizy według matczynego stosowania buprenorfiny nie była znacząca.
[hasła pokrewne: neurovit działanie, nużeniec objawy, czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa ]

Tags: , ,

No Responses to “Buprenorfina w leczeniu zespołu noworodkowej abstynencji cd”

 1. Sugar Man Says:

  Dreszcze bez gorączki

 2. Diana Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: badanie emg warszawa[…]

 3. Kornel Says:

  z moim samopoczuciem po samym hormonie było kiepsko

 4. Martyna Says:

  [..] Cytowany fragment: naturalny termogenik[…]

 5. Paweł Says:

  same kremy nie dawały rady

Powiązane tematy z artykułem: czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa neurovit działanie nużeniec objawy