Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Buprenorfina w leczeniu zespołu noworodkowej abstynencji ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Kryteria wyłączenia były główną wadą wrodzoną, masą urodzeniową poniżej 2200 g, poważną chorobą medyczną lub neurologiczną, hipoglikemią wymagającą dożylnej glukozy, poziomem bilirubiny większym niż 20 mg na decylitr (342 .mol na litr), matczynym stosowaniem benzodiazepiny 30 dni przed porodem lub drgawki. Karmienie piersią było kryterium wykluczającym do czasu zatwierdzenia poprawki do protokołu w dniu 17 października 2013 r. Ta ekspansja była napędzana przez zmianę lokalnych i krajowych4 wzorców postępowania podczas próby, co zwiększyło liczbę kobiet, które próbowały karmić piersią. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od rodziców. Badanie zostało zatwierdzone przez instytutowy zespół kontrolny na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona. Producent leku, Indivior, przekazał buprenorfinę, która została użyta w badaniu, ale nie brała udziału w projekcie badania, w gromadzeniu, analizie lub interpretacji danych, ani w przygotowywaniu manuskryptu. Protokół, który zawiera plan analizy statystycznej, jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Leczenie
Monitorowaliśmy wszystkie niemowlęta pod względem nasilenia zespołu abstynencyjnego noworodków za pomocą skali NAS MOTHER, zmodyfikowanego aparatu Finnegan, 10, który mieści się w zakresie od 0 do 42 (typowy zakres w praktyce, około 2 do 14), z wyższymi punktami wskazującymi na większą ostrość. (Szczegóły dotyczące tej skali podano w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem.) Punktacja na tej skali była wykonywana co 4 godziny przez co najmniej 72 godziny. Próg dla leczenia farmakologicznego był sumą trzech wyników 24 lub więcej lub pojedynczego wyniku 12 lub więcej.
Niemowlęta, u których wymagano leczenia, losowo przydzielano w stosunku 1: do otrzymywania podjęzykowej buprenorfiny lub doustnej morfiny i odpowiedniego placebo. Randomizacja była stratyfikowana w zależności od ekspozycji matek na metadon lub buprenorfinę oraz matczynego zamiaru karmienia piersią lub karmienia butelką.
Dawka i schemat podawania buprenorfiny pochodziły z danych dotyczących skuteczności, właściwości farmakokinetycznych i bezpieczeństwa uzyskanych w badaniu 1. fazy.8,9 Buprenorfina była podawana w dawce 0,075 mg na mililitr roztworu w prostym syropie i 30% etanolu, który jest stabilny. przez co najmniej 7 dni w temperaturze pokojowej.11 Placebo dla buprenorfiny nie zawiera etanolu (1,75 ml zwykłego syropu w 2,25 ml jałowej wody). Dawka morfiny była oparta na standardzie opieki w Szpitalu Uniwersyteckim Thomasa Jeffersona (Tabela S10 w Dodatku Uzupełniającym). Morfinę w dawce 0,4 mg na mililitr formułowano za pomocą roztworu doustnego 4 mg na mililitr (Roksan) i rozcieńczano sterylną wodą, która była stabilna przez co najmniej 60 dni w temperaturze pokojowej.12 Placebo dla morfiny było sterylne woda zmieszana z niebieskim barwnikiem.
Buprenorfinę lub placebo podawano podjęzykowo co 8 godzin za pomocą strzykawki pod językiem. Smoczek został umieszczony w ustach niemowlęcia, aby zmaksymalizować czas kontaktu z podjęzykową śluzówką. Dla dawek, w których objętość była większa niż 0,5 ml, podawano buprenorfinę lub placebo w dwóch podaniach oddzielonych co najmniej 2 minuty. Morfinę lub placebo podawano doustnie co 4 godziny.
Dawki buprenorfiny lub morfiny dostosowywano zgodnie z ciężkością choroby
[patrz też: bobrek trójlistkowy, hakorośl, czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa ]

Tags: , ,

No Responses to “Buprenorfina w leczeniu zespołu noworodkowej abstynencji ad”

 1. Take Away Says:

  Zapisałam mamę i zobaczymy jak będzie

 2. Mental Says:

  [..] Cytowany fragment: dermatologia estetyczna warszawa[…]

 3. Witold Says:

  Dotyczy to calej masy ziol, darow natury

 4. Monika Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatolog konin[…]

 5. Laura Says:

  Dieta jest ważna,

 6. Marcel Says:

  Article marked with the noticed of: prywatny ginekolog poznań[…]

 7. Antonina Says:

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

Powiązane tematy z artykułem: bobrek trójlistkowy czy bakteria helicobacter pylori jest zarazliwa hakorośl