Stomatologia i ortodoncja
Zdrowie dieta porady zdrowotne…

Buprenorfina w leczeniu zespołu noworodkowej abstynencji ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Po 7 dniach średnie zmniejszenie masy ciała od urodzenia było mniejsze w grupie morfinowej niż w grupie buprenorfiny (167 g vs. 231 g, P = 0,04). Nie było znaczących różnic między grupami w zmianie masy urodzeniowej lub częstości akcji serca w dniach 14, 21 i 28. Dyskusja
W tym jednoośrodkowym, randomizowanym badaniu z udziałem 63 niemowląt z zespołem abstynencyjnym noworodków, stwierdziliśmy, że buprenorfina była znacznie bardziej skuteczna niż morfina w zmniejszaniu czasu trwania leczenia, z medianą między 13-dniową różnicą między grupami w intencji do analizować leczenie. Ta różnica przełożyła się na podobnie znaczące zmniejszenie długości pobytu w szpitalu. Wyniki były podobne w analizie na podstawie protokołu i analizie potraktowanej jako taka. Nie stwierdziliśmy znaczących różnic między grupami pod względem konieczności wspomagającego leczenia fenobarbitalem, chociaż niewiele niemowląt w obu grupach otrzymywało to leczenie. Odkrycia te sugerują, że farmakodynamiczne działanie buprenorfiny i morfiny może nie różnić się znacznie w określonych wcześniej maksymalnych dawkach.
Częstość zdarzeń niepożądanych była podobna w obu grupach. Niemowlęta w grupie morfinowej miały niższą częstość oddechów niż osoby z grupy buprenorfinowej. Ta potencjalna korzyść, wraz z dłuższym odstępem między dawkami, może umożliwić badanie buprenorfiny w warunkach ambulatoryjnych, co nie było badane w tym badaniu.
Ograniczenia wersji próbnej obejmują niewielki rozmiar próbki i jednocentryczny projekt. Ponadto, ponieważ wykluczaliśmy wcześniaki i dzieci z ekspozycją na benzodiazepiny, nasze wyniki nie powinny być uogólnione na niemowlęta o takich cechach. Buprenorfina była stosowana u krytycznie chorych przedwcześnie urodzonych, 15 lat, ale jej przydatność u wcześniaków z zespołem abstynencyjnym noworodków nie została określona. Wcześniaki mają zmniejszoną częstość występowania i nasilenie objawów odstawienia, 16-18 lat i nie jest jasne, czy standardowe instrumenty oceny, które wykorzystaliśmy, byłyby ważne w tej populacji. Narażenie na benzodiazepiny w macicy jest związane z pogorszeniem objawów abstynencji noworodków. Zastosowanie buprenorfiny u niemowląt z ekspozycją na benzodiazepinę jest aktualnie badane w innych badaniach klinicznych (numery ClinicalTrials.gov, NCT02249026 i NCT01671410).
Mechanizmy, dzięki którym buprenorfina pozwala na krótszy czas leczenia niż morfina, są niejasne. Jest możliwe, że długi okres półtrwania leku wygładza piki i doliny, które są obserwowane przy morfinie, a także pozwala na bardziej stopniową utratę agonizmu na receptorze opioidowym mu niż w przypadku krótko działającego środka. W przeciwieństwie do metadonu, innego długo działającego opioidu, buprenorfina jest częściowym agonistą. Ten funkcjonalny efekt antagonistyczny może również ułatwić zaprzestanie palenia. Istotną rolę mogą odgrywać również agonistyczne efekty buprenorfiny w receptorze mu, delta i receptorze podobnym do receptora opioidowego (ORL1) i antagonizowaniu receptora kappa.
Podsumowując, stwierdziliśmy, że podawana podjęzykowo buprenorfina była znacznie skuteczniejsza niż doustna morfina w zmniejszaniu czasu trwania leczenia zespołu abstynencyjnego noworodków, co przełożyło się na krótszy pobyt w szpitalu. Oba leki miały podobne profile bezpieczeństwa.
[hasła pokrewne: syrop prospan, dexadent, olx praca chałupnicza ]

Tags: , ,

No Responses to “Buprenorfina w leczeniu zespołu noworodkowej abstynencji ad 6”

 1. Maksymilian Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: makijaż permanentny szkolenia[…]

 2. Michał Says:

  ona zawiera maslan sodu

 3. Cezary Says:

  Article marked with the noticed of: ból kręgosłupa[…]

 4. Natural Mess Says:

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

Powiązane tematy z artykułem: dexadent olx praca chałupnicza syrop prospan